Aktivitetsrådet

Aktivitetsrådet har det overordnede ansvar for aktiviteterne i det medlemsstyrede dagcenter.

Rådet består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter.


Til aktivitetsrådsmøderne deltager rådsmedlemmerne, suppleanterne samt frivillighedskoordinator Pernille Dernburg.

Suppleanterne og Frivillighedskoordinatoren har ikke mødepligt. Deres ord vægter lige så meget som rådsmedlemmernes, dog har de ikke stemmeret.


Har du spørgsmål eller andet på hjertet, er du velkommen til at kontakte et medlem af Aktivitetsrådet.

Medlemsstyring: Aktivitetsrådet

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast

Formand

Kathy Yeoman

23 98 79 02

Julearrangement

Træning

PR

Formanden er med til relevante møder på tværs af udvalgene.

Næstformand

Lis Siggaard

51 24 31 91

Julearrangement

Bixen

Ture og udflugter

Caféen

Kasserer

Eddie Sørensen

28 72 69 36

Julearrangement

Sekretær

Helene Hansen

42 31 38 32

Julearrangement

Træning

Medlem

Birgit Jelle

40 74 64 69

Julearrangement

Depotet

Suppleant

Per Enggaard

23 81 37 05

Julearrangement

Arrangementer

Suppleant

Martin Lauridsen

40 75 62 70

Julearrangement

Banko

Velkommen til Aktivitetshuset Ikast