Medlemsmøde 2019

Velkommen til Aktivitetshuset Ikast

Referat, september 2019

Emner i postkassen
Postkassen var tom. Det eneste, der nogensinde har været i den, er en 10-krone.


Nøglesystemet
Der bliver arbejdet på nøglesystemet. På sigt bliver dørlåsen fra Spillebulen flyttet til Motorvejen. Det giver mere sikkerhed for vores ting, når vi ikke er her. Det giver os også meget mere frihed til at bruge lokalerne i ferierne og den slags. Det gik rigtig godt i sommerferien.

Det eneste er, at der kun er en begrænset mængde nøglebrikker til rådighed og vi har ramt loftet. Derfor er Jens begyndt at indkalde de brikker, der ikke bliver brugt. Hvis I ikke har reelt brug for jeres brikker, vil vi meget gerne have dem retur.

Alle brikker bliver deaktiveret ved årsskiftet og skal så aktiveres igen, når der er købt medlemskort. Det giver os noget mere administration, men så er der også styr på hvem, der har brikker.

 

Parkeringspladser

De arbejder igen på parkeringspladserne i gården og vi har foreslået, at det område, der er reserveret til crossere, deles op så der bliver plads til flere handicappladser.

De to cykelskure skal tages ned og erstattes med parkeringspladser.

Der er kommet 2-timers parkering på nogle af parkeringspladserne. Det er fordi, folk udefra også er begyndt at parkere i gården.

Der er blevet appelleret til Kommunens medarbejdere, om ikke at bruge parkeringspladserne i gården, men de er også mennesker.

 

Lokalefordeling
På Frisenborg delte vi lokaler med Dagcentret og fik lov til at bruge Fyssen på udvalgte tider.

Her har vi fri råderet over alle vores lokaler og vi skal ikke dele med andre. Heller ikke Dansk Røde Kors eller Ældresagen. Det har der været lidt misforståelser omkring.

Da strikkegruppen fra Dansk Røde Kors blev husvilde, blev de indlemmet i Aktivitetshuset og betaler selvfølgelig medlemskab som alle os andre. Det samme gælder for Ældre Sagens mad hold 60+. For at få adgang til vores køkken, betaler de også medlemskab til Aktivitetshuset og er som sådan en del af Huset. Og ligesom med Røde Kors gruppen kan de jo sagtens være ”sig selv”.

Multisalen er også vores. Men her må vi gerne samarbejde med Frivillig Centret og Ældre Sagen. Vi har til enhver tid fortrinsret. Så det er altså kun, hvis vi ikke selv har brug for Multisalen, at den må udlånes.

På opslagstavlerne hænger retningslinjerne underskrevet af vores Distriktsleder, Solveig Nielsen.

 

Opvasken

Opvaskemaskinen bruger kun 2 minutter på en vask. Det betyder, at vi er nødt til at skylle tallerknerne rene, før vi sætter dem i bakkerne. Hvis det kun er krummer, kan vi nøjes med at børste dem af. Der står en spand til det samme. Der står også en spand med sæbevand. Den er beregnet til bestik. Her gælder der samme regel. Skyl lige af, hvis der er madrester på dem.

Termokanderne skylles efter brug. Også låget. Så er vi fri for det ulækre snask i kaffekoppen.

Vi har brug for en opvasker efter bankoholdet. I det nye år bliver det fast den første torsdag i måneden. Lissy og Jens har tilbudt at hjælpe.

Vi har også brug for en opvasker tirsdag eftermiddag.

 

Hvad gør Kommunen og hvad vi selv skal gøre

Det er meget enkelt. Vi skal ikke vaske gulv, pudse vinduer og vi skal ikke gøre toiletter rene. Resten står vi selv for.

Det har hele tiden været en del af aftalen omkring Huset – det er bare ikke blevet sat i system.

Det er en rigtig lang liste af gøremål for at få Aktivitetshuset til at fungere. I øjeblikket er det især Lis og medlemmer af Rådet, der står for det hele og det er ikke i orden. Det er en opgave, vi skal løse i fællesskab. Så for at undgå tommetykt støv og vindueskarme der ligner noget, der er løgn, er vi nødt til at lægge en plan.

Som nu, skal alle hold rydde op og vaske bordene af efter sig før de forlader lokalet. Hvis det er nødvendigt, skal der også fejes.

1 gang om måneden skal hylder, vindueskarme, stole etc. vaskes. Det giver 10 gange i løbet af et år. Grupperne holder deres egne lokaler. I praksis betyder det, at hver gruppe skal gøre rent 2 gange om året. Kathy laver et skema til hvert lokale.

Motorvejen skal også i bund én gang om måneden. Ruth har meldt sig sammen med Hildur.  Ældre Sagens medlemmer bruger også Motorvejen og vi vil spørge på næste husrådsmøde, om de vil deltage i fællesrengøringen.

Ellen og Grethe har tilbudt at tage Multisalen.

Vi har også brug for et hold til køkkenet.

Alle der hjælper ekstraordinært med rengøring kommer selvfølgelig på frivilliglisten.

Hvis det ikke lykkes for os at holde Aktivitetshuset ved fælles hjælp, kan vi vælge at betale os fra det. Det betyder, at vores medlemskontingent kommer til at stige. Vi har drøftet det med Solveig og Pernille og det må vi gerne.

Referent

Kathy

 

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast