2019

Velkommen til Aktivitetshuset Ikast

Opslagstavlen: Ordinær generalforsamling

Afholdelse af ordinær generalforsamling

Torsdag den 24. januar 2019 i Multisalen kl. 13.30


Aktivitetsrådet i Aktivitetshuset Ikast indbyder hermed til ordinær generalforsamling.

Torsdag den 24. januar 2019 kl.13.30 i Multisalen.


Dagsorden er som følgende:

  1. Valg af dirigent.


  1. Valg af stemmetællere, 3 stk.


  1. Formandens beretning.


  1. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskabet.


  1. Valg af 4 rådsmedlemmer.

På valg er:

Keld Westphal: Modtager ikke genvalg.

Hans Peters: Modtager ikke genvalg.

Inger Krogh: Modtager ikke genvalg.

Vera Johannessen: Modtager ikke genvalg.


  1. Valg af 2 suppleanter.


  1. Valg af revisor: På valg er Kirsten Ø Hansen.

Valg af revisorsuppleant: På valg er Jørgen Boll.


  1. Vedtægtsændring af §7 stk. 2 vedrørende generalforsamlingens annoncering.


  1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt begrundede og være Aktivitetsrådet i hænde, senest 16. januar 2019.


Eventuelt.


Efter generalforsamlingen vil Aktivitetsrådet være vært ved et let traktement.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest den 16. januar 2019 på tilmeldingslisten i forhallen.


Bemærk: Du har kun stemmeret, såfremt du har et gyldigt 2019 medlemskort til Aktivitetshuset Ikast.


Med venlig hilsen

Aktivitetsrådet         
Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast