Februar

Referat, Februar 2022

Til stede: Eddie Sørensen, Birgit Jelle, Kathy Yeoman, Lis Siggaard, Per Enggaard, Martin Lauridsen. Suppleant John Petersen.
Afbud: Lis Hansen, Ellen Svarre, Jens Erik Buur Olesen


 1. Godkendelse af referat fra 10.01.2022
  • Godkendt

 2. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 3. Arrangementer:
  • 15/02 Instruktion i træningslokalet
  • 17/02 Suppeaften
  • 24/02 Generalforsamling

 4. Opfølgning
  • Vi er snart færdige med at administrere nøglebrikkerne efter de nye regler. Det er noget bøvlet og skulle blive nemmere at administrere næste år.
   På medlemsmødet blev det bestemt, at depositummet skulle være på 100 kr. De bliver lagt sammen med den nye registrering og bliver selvfølgelig refunderet, hvis nøglebrikken bliver returneret.
  • Malerholdet har haft deres første instruktionstime. Det var meget inspirerende og alle glæder sig til den næste - og sidste - gang, hvorefter de selv afholder udgifterne.
  • Mikrofon til Multisalen.
  • Ekstra skærm i Spillebulen. Den skal synkroniseres med den i Multisalen.
   Teknisk forvaltning er også meget interesseret i den løsning og Martin har organiseret en ekstra skærm fra kommunens depot i kælderen. Kathy har kontaktet Margit og følger op på det.

 5. Bordet rundt
  • Kathy
   Stillingen som frivilligkoordinater er slået op. Indtil der kommer en ny midlertidig frivilligkoordinator kan vi henvende os direkte til Margit Andersen.
   Banko er en stor succes og er blevet et fast samlingspunkt for mange af vores medlemmer. Der var hele 40 deltagere denne gang.
   Der har været problemer med modtagelsen af nyhedsbrevet. Heldigvis var der mange, der hjalp med fejlfindingen. Det kan ikke helt undgås, at nyhedsbrevet ender i spam- eller reklamemappen hos nogle modtagere.
   Ro-maskinen er i stykker. Poul har kigget på den og vi får brug for reservedele. Vi skal have fat i sælger og finde ud af, hvad det koster. Der har været tale om, at kommunen ejer vores indkøb mod at den står for forsikring og reparationer. Kathy kontakter sælger og Margit.
   Er der nogle, der har lyst til at starte et nyt BOB-hold op? Gerne tirsdag formiddage.

  • Per
   Der er nogen, der spilder på klædet i billard. Det er bare ikke i orden.
   Drikkevarer hører kun til ved bordet.
   Hvis det ikke kan lade sig gøre at opføre sig ordentligt, bliver der kun adgang til lokalet indenfor Husets åbningstider.

  • Regnskabet er godkendt.
   Rundsaven er gået i stykker. Hvis Poul ikke kan reparere den, skal vi have et overslag over reparationen og, som med romaskinen, skal kommunen ind over.
  • Martin
   Vi skal overveje, om vi skal investere i stole og borde magen til dem vi brugte til julefrokosten frem for at leje dem. Martin undersøger pris. Vi kan eventuelt søge fondsmidler.

 6. Generalforsamling
  • Tilmeldingslisten til generalforsamlingen er hængt op på opslagstavlen i forhallen. Af hensyn til medlemskassen er der er bindende tilmelding.
  • Dagsordenen er sammen med vedtægterne også hængt op på opslagstavlen.
   Husk: forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt begrundede og være Aktivitetsrådet i hænde senest den 20. februar 2022.

 7. Regnskab
  • Indestående i banken: 85.773, -Eventuelt
Næste rådsmøde er samme dag som frivilligturen, så der mødes vi 15.30.


Referent

Kathy

 

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast