Aktivitetsrådet

Medlemsstyring: Aktivitetsrådet

Aktivitetsrådet har det overordnede ansvar for aktiviteterne i det medlemsstyrede dagcenter.

Rådet består af 5 eller 7 medlemmer samt 2 suppleanter.


Til aktivitetsrådsmøderne deltager rådsmedlemmerne, suppleanterne og eventuelt indbudte som f.eks. Frivillighedskoordinatoren.

Suppleanterne og Frivillighedskoordinatoren har ikke mødepligt. Deres ord vægter lige så meget som rådsmedlemmernes, dog har de ikke stemmeret.


Har du spørgsmål eller andet på hjertet, er du velkommen til at kontakte et medlem af Aktivitetsrådet.

Du er velkommen til at kontakte os på hverdage mellem kl. 10.00 og 14.00.

Formand

Martin Lauritsen

40756270

Næstformand/Kasserer

Jens Eddie Sørensen

28726936

Med-Kasserer

Carsten Bagger

40466915

Sekretær

Jens Erik Lorentsen

29653526

Træning/allround

Kjeld Nørager

40512325

Køkken

Lis Siggaard

51243191

Køkken

Birgit Jelle

40746469

Suppleant

Ellen Svarre (Køkken)

22 96 84 40

Suppleant

Helle Pugholm Storgaard

60220802

Suppleant

Jens Erik Buur Olesen

20335348

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Sjællandsgade 6 - Ikast