Aktivitetsrådet

Medlemsstyring: Aktivitetsrådet

Aktivitetsrådet har det overordnede ansvar for aktiviteterne i det medlemsstyrede dagcenter.

Rådet består af 5 eller 7 medlemmer samt 2 suppleanter.


Til aktivitetsrådsmøderne deltager rådsmedlemmerne, suppleanterne og eventuelt indbudte som f.eks. Frivillighedskoordinatoren.

Suppleanterne og Frivillighedskoordinatoren har ikke mødepligt. Deres ord vægter lige så meget som rådsmedlemmernes, dog har de ikke stemmeret.


Har du spørgsmål eller andet på hjertet, er du velkommen til at kontakte et medlem af Aktivitetsrådet.

Formand

Kathy Yeoman

23 98 79 02

kathy@yeoman.dk

Næstformand

Lis Siggaard

51 24 31 91

Kasserer

Eddie Sørensen

28 72 69 36

Sekretær

Birgit Jelle

40 74 64 69

Medlem

Per Enggaard

23 81 37 05

Medlem

Martin Lauridsen

40 75 62 70

Medlem

Ellen Svarre
22 96 84 40

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast Kontakt