Generalforsamling

Opslagstavlen: Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Aktivitetshuset Ikast

Torsdag den 23. februar 2023 i Multisalen kl. 13.30

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Rådet har spurgt Erling

 2. Valg af stemmetællere, 3 stk.

 3. Formandens beretning

 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskabet

 5. Valg af 3 medlemmer til rådet
  På valg er:
  Per Enggaard – modtager ikke genvalg
  Birgit Jelle – modtager genvalg
  Martin Lauridsen – modtager genvalg
  Kathy Yeoman – holder
  Ellen Svarre – holder


 1. Valg af 1 - 3 suppleanter

 2. Valg af revisor:
  Poul Jensen
  Valg af ny revisorsuppleant

 3. Forslag


 4. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt begrundede og være Aktivitetsrådet i hænde senest den 19. februar 2022.

 

NB: Deltagelse kræver gyldigt medlemskort for 2023

 

Efter generalforsamlingen er der smørrebrød og sodavand/øl.
Husk at skrive dig på tilmeldingslisten inden den 16. februar.

 

 
 
Jeg vil gerne meldes til generalforsamling - sidste tilmelding er den 16. februar.
 
 

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast