April

Referat, april 2018

Referat:

1.Godkendelse af referat fra 01.03.18

Referatet blev godkendt. Jysk tøjsalg er ændret mhs. til datoen.

2.Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Tilføjet dart og bordtennis til punkt 5. Avisartikel om kongefløjen: Kort resume hænges op på opslagstavlen.

3.Arrangementer:

03.04 banko

02.05 demenskonference

03.05 Banko

4.  Meddelelser fra rødderne

      Inger: Vedr. artikel i avisen ang. Kongefløjens skæbne. Inger laver et opslag.

Invitation til foredrag og generalforsamling i Frivilligcenteret d. 19/4

Vibeke: Infomødet for ældre: korte tilbagemeldinger til evaluering:

                Hvad skal ændres, hvad kan gøres bedre?

Bybussen: der bliver ikke ændret på køreplanen.

Skolekøkkenet: vi forventer ikke der er elever i skolekøkkenet efter sommerferien. Frem til sommerferien er der skolebørn mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Ovnen til porcelænsbrænding: der har været lavet en prøvebrænding, men der er brug for mere afprøvning.

Skiltning: Der bliver lavet en stander. Korrektur  ang. tekst sendes til de tre parter i huset.

Kopiering: målet er at lave en meget enkel aftale. Helst så vi kan dække omkostningerne til driften. Aktivitetshuset står for det praktiske omkring økonomi og service. Vi afventer svar fra Ældre Sagen

Keld: Nu er der to hold i drejeriet. Der holdes ferie fra 1. maj til efter sommerferien.

Lis: Skal vi rydde op efter brugerne  i Kongelogen?

        Nej, naturligvis rydder folk selv op efter sig.

        Man stiller opvasken i bakkerne i mellemgangen, skyller og tørrer kaffekanderne af og sætter dem på plads i skabet.


Kathy: Hvem er “hjemme”, hvordan finde vi niveauet for hvem der gør hvad i huset.  Det tager vi med på næste møde.

Forslag : Mappe med instrukser. Instruktion til alle tovholdere, og de der ofte er i huset ( kaffe, Sikringer, m.m.) Drejebog med oplysninger?


4.Invitation til frivilligtur d. 12. juni med brev til alle vores frivillige:

Hvem gør hvad? Kathy og Inger. Der skal skrives  invitationer som lægges i kuverter, labels med adresser udfærdiges, der skal frankeres og lægges i postkasser, Vagn og Vera hjælper.


5.Nye aktiviteter:

Glaskunst: Lilli Neigaard bliver udnævnt til kontakt person og får til opgave at sætte gang i denne aktivitet både m.h.t. en evt. instruktør, materialeindkøb, tilmelding osv.

Dart: Vibeke og Eddie kigger efter en dartskive. Findes den et eller andet sted? Ellers køber vi én.

Bordtennis: Vi spørger Niels om der står et sammenklappeligt bordtennisbord et eller andet sted som ikke bliver brugt.

Hvis ikke der findes et må vi købe et.  Hans er kontakt person.


7.  Koldt-vands-maskine: et ønske om denne installation fra           

      medlemmerne. Der er flertal for koldt vand ved kaffemaskinen. Vi

                           sender en forespørgsel til de andre aktører i Huset, om vi kan

                           deles om udgiften.

8.  Hvordan er vi forsikret mod indbrud, tyveri og hærværk?

Det afhænger af ejerskabet, hvem er ejer af hvad. Vi tager punktet på

                     til næste møde.

9.  Alderskriterium: ang. vores vedtægter § 3

                           Hvornår kan man opfattes som pensionist, når

                           man ikke har været tilknyttet arbejdsmarkedet               

      og ikke er førtidspensionist?

                           Alderskriteriet er 60 år

                           Vibeke oplyser fysioterapeuterne på Frisenborg om dette.


         10.  Regnskab: BIXEN har solgt for 1587 kr, kontoen er på 174.692 kr


                  evt. Der er en brandslukker i værkstedet og ude på Motorvejen.

Vogne og garderobestativer må stå under trappen i forhallen. Vi flytter selv tingene og vasker gulv i dette hjørne efter behov.

Afbud fra Hans og Eddie til næste rådsmøde.


Referent: Eddie

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast