Maj

Referat, maj 2018

Afbud fra Hans, Kjeld, Vagn og Birthe


Dagsorden:

Godkendelse af referat fra 05.04.18

Godkendt.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Arrangementer:

02.05 Demenskonference

03.05 Banko

07.06 Banko

12.06 Frivilligtur

Meddelelser fra rødderne

Der kommer madhold i skolekøkkenet efter sommerferien.

Ældresagens madhold fra Nordre Skole bruger køkkenet efter efterårsferien om tirsdagen fra 16.30 -20

Værkstedet: Man må godt bruge træværkstedet selvom tovholder har fri. Der skal være to hvis man bruger maskinerne, af hensyn til sikkerheden.

Inger og Lilly har været på inspirationskursus hos Benny Vestergård ang. glaskunst.

Vi regner med at starte glasaktivitet op efter sommerferien.

Vi har besluttet at dart skal være i spillebulen. Sættes igang efter sommerferien.

Husk at købe træningskort når du ønsker at bruge træningssalen. Også når det ikke er holdtræning. Kortet gælder et helt år for kun 100,- kr.

Inspirationsture, der skal laves en ansøgning hvis der ønskes tilskud fra huset Max 100,- pr. Deltager. Ingen kilometerpenge.

Dialogmøde d. 29/5 i Sognegården i Brande, det årlige møde med politikerne, og afrapportering af §18 midlernes anvendelse.

Der er tre fra rådet som deltager.

Vibeke: Elevator, vi laver en frikadellefest som indvielse af elevatoren 24. maj kl. 12.00 opslag følger på tavlen.

Har du brug for at komme i kælderen med elevatoren, skal du bruge en af husets nøgler. Spørg hvis du er i tvivl.

Busbetjening på Kongevejen er uændret. Der er en ny køreplan pr. 1/7, minut tallene kan være ændret. Ny plan kommer på opslagstavlen.

Kathy: Ønske om at få ændret belysningen i hobbyrummet, malerrummet og mødelokalet. Vibeke går videre med sagen.

Husk at lukke yderdøren helt - den er jo ikke ny mere - ellers låser den ikke.

Eddie: Er der nogen der har en kontakt til en møbelfabrik eller vinduesfabrik som har mulighed for at købe en brændekasse med træ, eller stumper som vi kan lege med i træværkstedet?

Er der brugere som skal have fældet et træ, eller har stammer liggende, så er vi interesseret, kontakt Eddie tlf. 28726936.

Hvordan er vi forsikret mod indbrud, hærværk, tyveri og brand, oversvømmelse.

Vi har gennemgået ejendomsret og forsikringsforhold for genstande I Aktivitetshuset Ikast.

Medlemmernes indkøbskort: indkøbskort skal fornyes

                                                                      indkøb til Huset, herunder:

                                                                      adresseændring, EAN nr, moms, o.a.

Nye kort er på vej rundt.


Låsning af yderdør: Kan låsningen forsinkes så vi undgår blokeringer?

                                                   Vi har ikke sommerferielukning, men nedsat

                                                    aktivitet.

Det er en stor opgave det med de elektroniske nøgler. Der bliver arbejdet på at man kan låse sig ind udenfor alm. åbningstid og så går der en tid inden at døren låser selv igen.


Koldvandsmaskine: Ældre Sagen og Frivilligcentret ønsker ikke at være

                                                   med.

Vi har besluttet at købe koldvandmaskine.  Vibeke undersøger mulighed for cacao, og mulighed for betaling. (Mønt indkast / kort / mobilepay)


Mappe med praktiske informationer til medlemmerne: Hvem vil være med til at lave dette stykke arbejde? Instruktionsmappe til ophængning, så alle får mulighed for at hjælpe sig selv når der opstår uventede situationer.

Arbejdsgruppe med Inger, Kathy, Vera, Lis, Eddie.


Halvårskalender: ideer og ønsker efterlyses også fra medlemmerne

Rådsmedlemmer tager ideer med til juni mødet.


Regnskab

Bixen har solgt for 2555,- Driftkonto 175936,- kr. minus regninger som afventer betalingsgodkendelse.


Evt.

Det er sjovt at lave noget som er efterspurgt, hvordan har holdene det med at der kunne komme kundeønsker, via Bixen.

Forslag om at Bixen skriver ned, når der er ønsker til noget vi kan lave i værkstederne.


Referent: Eddie

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast