August

Referat, august 2019

Til stede: 

Per Enggaard, Eddie Sørensen, Martin Lauridsen, Birgit Jelle, Lis Siggaard, Helene Hansen, Kathy Yeoman og Frivilligkoordinator Pernille Dernburg.

 

 1. Godkendelse af referat fra 13.06.19
  Godkendt

 2. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt

 3. Arrangementer:
  • 21/08 Sensommerfest
  • 29/08 IT Temadag
  • 03/09 Banko
  • 03/09 Efterårstur
  • 09/09 Medlemsmøde
  • 12/09 Rådsmøde

 4. Opfølgning
  • Der bliver kigget på rør i porcelæns- og glaskunstlokalet i næste uge.
  • Martin og Lene sørger for indkøb af hygiejneting til Caféen.
  • Bob spillerne blev enige om at få 2 nye borde og de er ankommet. Det ene bord var af dårlig kvalitet og kunne ikke bruges. Det andet er lakeret op.
  • Pernille skulle se på handicapparkeringspladser. Der arbejdes på det.

 5. Bordet rundt
  • Kathy:
   Martin, Lis og Kathy har skiftet møblerne ud på kontoret. De gamle kontormøbler er sat ind på træværkstedet. Måske de kan anvendes til andre formål?
   Hvem skal betale for spilbakker til opvaskemaskinen? Pernille kigger på det.
   Vi gjorde Aktivitetshuset klar til opstart efter ferien lørdag. Alarmerne kørte konstant. Er det muligt at slå lyden fra? Vi tager en snak med Jens om det.
   Ventilationen i lokalerne er slået fra. Hvorfor? Måske har der været ferielukket. Vi holder lige øje med det.
   Der er indkøbt elastikker etc. til Træningsområdet.
   Der er interesse for et madhold med fokus på inspirerende, sund mad. Gerne efter bl.a. Sense principperne.
   Det har fungeret fint med sommeråbning. Dog mangler der et par termokander.
   ½ års kalenderen er på plads, men der kan selvfølgelig altid ske ændringer.
   Hanna er stoppet som Kontaktperson for Hobby holdet. Hun har været kontaktperson i rigtig mange år. Tak for din store indsats Hanna 😊
   Inger Krogh har valgt at lægge hendes frivillige indsats i andre foreninger. God vind til dig Inger. Du har, om nogen, gjort meget for Aktivitetshuset og ført os trygt gennem en turbulent flytning.

  • Per:
   Hvor mange regner vi med at blive til grisefesten? Vi har ikke sat en øvre grænse. Vi har dog en nedre grænse på 40 billetter. Der er solgt 12 billetter via direkte MobilePay. De, der har benyttet sig af dette tilbud, har været rigtig glade for det.

  • Eddie:
   Er retningslinjerne for brug af Kongefløjen stadig gældende? Det er de.

  • Pernille:
   Vi uddeler en folder om Gå i gang – Bevæg dig for livet.
   Der er offentligt møde omkring budgetorientering den 3. oktober kl. 19.00 i Hjertet.

 6. Kommunens Frivillig Forsikring
  Vi er vist ikke dækket ind. Skal vi tegne en selv? Der er opstået rigtig mange spørgsmål omkring forsikringen. Pernille vil kigge på det, inden vi selv gør mere.

 7. Medlemsmøde
  • Kathy laver et opslag om ønskede emner.
   Caféen
   Håndværkergruppe

 8. Frivillig Fredag og Kulturnatten 27. og 28. september
  Invitation er uddelt. Er det noget, vi kan deltage i? Umiddelbart ligger det uden for vores rammer. Dog er der nogle grupper, der mangler plads til at vise deres interesser. Vi lukker Aktivitetshuset op for dem og Kathy vil være der.

 9. Regnskab
  • Indestående i banken: 49.000,-
  • Bixen har haft sommerferie. 1. Eventuelt
  • Næste rådsmøde er den 12. september kl. 09.00.
Referent Kathy

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast