September

Referat, september 2019

Til stede: 

Per Enggaard, Eddie Sørensen, Martin Lauridsen, Birgit Jelle, Lis Siggaard, Helene Hansen og Kathy Yeoman.

 

  1. Godkendelse af referat fra 08.08.19
   Godkendt

  2. Godkendelse af dagsorden
   Godkendt

  3. Arrangementer:
   • 23/09 Seniorshoppen
   • 27/09 IT Temadag
   • 03/10 Banko
   • 09/10 Reporto skosalg
   • 10/10 Rådsmøde

  4. Opfølgning
   • Der er kommet nyt lys op i Hobby 2 (Glas – Porcelæn – Bob).
   • Bob spillerne har fået et nyt bord som også skal returneres pga. dårlig kvalitet.
   • Vi har købt spildbakker og flere opvaskebakker. Vi har bedt Ældre Sagen og Frivilg Centret om at dele udgiften med os.
   • Alarmerne på de indvendige låse er slået fra.
   • Vi har ikke fået henvendelser omkring Frivillig Fredag, så jeg går ud fra, at det ikke bliver nødvendigt at lukke Aktivitetshuset op.

  5. Bordet rundt
   • Kathy:
    Grisefesten gik rigtig godt. Vi var under minimum tilmeldinger, men heldigvis kunne Martin invitere et helt hold gæster og festen blev afholdt med et pænt overskud.
    Halvårskalenderen er hængt op.
    Der må ikke ryges på skolens område. Sådan har det hele tiden været, men lige nu er der øget fokus på det.
    Ø-hop turen gik godt. Der var 39 personer med fra Aktivitetshuset. Godt gået til Turudvalget.
    Der skal mere styr på opvasken. Kathy laver opslag, der skal vejlede Kongefløjens brugere i hvordan, tingene fungerer.
   • Eddie:
    Der er kommet et månedligt gebyr på 49 kr. på vores MobilePay. Der er så mange transaktioner, at vi beholder servicen. I år har vi modtaget indbetalinger på i alt 28.000 kr.
    Træværkstedet har lånt en trædrejebænk, så nu kan 6 personer ad gangen arbejde samtidigt.

  6. Skal vi deltage i kurset om at søge fondsmidler?
   Vi spørger på årsmødet, om der er andre interesserede.

  7. Medlemsmødet
   • Der var omkring 60 fremmødte. Et af punkterne var rengøring. Det har hele tiden været en betingelse, at medlemmerne selv skulle holde huset. Men ud over de opslag der blev hængt op, da vi flyttede ind, er det ikke blevet sat i system og det har medført en urimelig belastning på nogle få medlemmer af Rådet. Løsningen blev, at hver gruppe holder deres eget lokale rent. I praksis betyder det, at hvert hold ca. 2 gange om året, skal vaske vindueskarme, borde og stole samt hylder. Der skal selvfølgelig stadigvæk – som altid – vaskes bord og fejes gulv efter hvert hold. Det vil være en gode idé, at der er de fornødne rengøringsting i hvert lokale. Dvs. kost, fejebakke, sæbe og klud.
    Der kommer et referat fra medlemsmødet.
    Vi er gået fra at være et ”medlemsstyret” Aktivitetshus til et ”medlemsdrevet” Aktivitetshus. Det har hele tiden været meningen og med alle medlemmers hjælp er det nu sket.
    Det blev aftalt, at Kathy laver fordelingsskemaer, som grupperne kan skrive sig på.

  8. Bixen har fået nye åbningstider
   Der er meget sjældent kunder torsdag formiddag. Derfor har Bix udvalget besluttet at holde lukket. Det er altid muligt at købe uden for åbningstid ved at henvende sig til Lis eller Kathy.

  9. Regnskab
   • Indestående i banken: 32.712 kr.
   • Bixen har solgt for 2.000 kr.  1. Eventuelt
   • Næste rådsmøde er den 10. oktober kl. 10.00.
  Referent Kathy

  Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast