Juni

Referat, juni 2020

Til stede: Per Enggaard, Eddie Sørensen, Martin Lauridsen, Birgit Jelle, Lis Siggaard, Kathy Yeoman, Ellen Svarre. Suppleanter Lis Hansen og Jens Rønnow samt frivilligkoordinator, Pernille Dernburg.

 

 1. Godkendelse af referat fra 09.03.20
  • Godkendt

 2. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 3. Arrangementer:
  • 24/08 Seniorshoppen?
  • 25/08 Sensommerfest?

 4. Opfølgning
  • Plakat og nakkerullerne ankom i én sending. Træningsmaskinen er efter lang tovtrækning frem og tilbage endelig ankommet. Kathy tog imod.
   Pernille sørger for, at Poul kommer og sætter den forsvarligt op.
   Ruth tages med på råd om endelig placering.
  • Ventilationen i Mødelokalet og Multisalen fungerer stadig ikke.
  • Der skal bestilles bordtennisbord.
  • Nu hvor Frivilligcentret er åbent igen, kan vi få en liste over lokale fonde.
  • Vi er gået videre til et nyt forsikringsselskab. De ønsker meget detaljerede timeplaner for alle vores frivillige. Kathy arbejder på det.
  • Der er indkøbt to drejebænke.

 5. Bordet rundt
  • Kathy
   Der er etableret parkeringspladser, hvor legestativet var.
   Frivilligbørsen og andre arrangementer blev aflyst pga. Corona Virussen.
   Vi ved endnu ikke, hvilke (Corona)retningslinjer der kommer i fremtiden og hvordan de berører vores arrangementer.
   Vibeke, Pernille og Kathy mødtes torsdag den 4. juni for at planlægge genåbningen af Kongefløjen.
   Bixudvalget har besluttet at lukke op i august.

  • Eddie tager kontakt til Hans Jørgen om opsætning af drejebænke til ler.

  • Hvor mange må der være til Banko? Der må sidde fire ved hvert bord. Tag eventuelt Spillebulen med.

  • Vi skal reducere antallet af toiletter indtil videre. Det er fordi, der skal være øget rengøring af toiletterne uden at bruge flere ressourcer.
   Rådet er blevet enige om de to ved Bixen.

 6. Skal vi holde sensommerfest?
  • Vi må være så få i Multisalen, at vi ikke kan få det til at løbe rundt. Der er ingen grund til at have så meget arbejde. Skal vi aflyse Citrondrengen nu eller skal vi vente? Vi aflyser og håber på, at vi kan arrangere en ny fest. Måske en vinterfest i februar?

 7. Skal vi holde åbent i sommerferien?
  • Der har været forespørgsler på om vi holder åbent i sommerferien. Vi holder åbent, men det forudsætter, at kontaktpersonen har en nøglebrik. Det tager lidt tid fra bestilling til vi rent faktisk har nøglebrikken, så bestil ved Kathy i god tid. Holdene skal selv medbringe kaffe og service.

 8. Forberedelser til genåbning den 9. juni.
  • Der skal sørges for hygiejne ting i alle lokaler.
  • Der skal tælles stole.
  • Der skal hænges opslag op i alle lokaler.

 9. Regnskab
  • Indestående i banken: 79.963, -

 10. Eventuelt
  • Næste rådsmøde er mandag den 10. august, kl. 14.00.

   

   Referent:

  Kathy


  Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast