September

Referat, september 2020


Til stede: Per Enggaard, Eddie Sørensen, Martin Lauridsen, Birgit Jelle, Kathy Yeoman, Ellen Svarre. Suppleanter Lis Hansen og Jens Rønnow. Frivilligkoordinator, Pernille Dernburg.

 1. Godkendelse af referat fra 10.08.20
  • Godkendt.

 2. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt.
 3. Arrangementer:
  • 17/09 Frokostarrangement i samarbejde med Ældre Sagen
  • 01/10 Banko

 

 1. Opfølgning
  • Pernille har fulgt op på vores rengøringsproblem. Kathy har talt med den ansvarlig for rengøringen og det viser sig, at der er sat urimeligt lidt tid af.
  • Ansvarsforsikringen blev diskuteret på det ekstra ordinære årsmøde den 18. august. Selv om det er kommunen, der har sat os i problemet, må den ikke hjælpe med juridisk bistand og vil heller ikke dække fuldt ud, som oprindeligt antaget. Problemet bliver diskuteret videre på det ordinære årsmøde den 21. oktober.
  • Vi kan ikke have keramikholdet i træværkstedet. Fugten fra leret vil ødelægge værktøjet (rust). Derfor har vi valgt at indrette depotet ved siden af køkkenet til keramik og stenslibning. Værkstedet og flere andre, samarbejder om at flytte depotet. Forventet opstart udsættes til først i oktober.
  • Halvårskalenderen er trykt og uddelt.

 2. Bordet rundt
  • Kathy
   Anna Jørgensen, indkøber for Banko faldt om i sidste uge og døde af et hjertetilfælde. Bankoudvalget prøver at finde et nyt medlem og gerne en afløser også.
   Det tynde desinfektionsmiddel til hænder ødelægger bordfladerne.
   Medlemsmødet gik godt, og der var en del, der allerede var velinformerede omkring flytningen, Coronaregler osv. Det er positivt, at så mange holder sig underrettede via nyhedsbrevet. Kathy går også rundt til grupperne, men det kniber lidt med alle dagene i ugen. Der er grænser for meget der kan holdes til.
   Computeren har været i stykker og de lovede informationer og opslag har måtte vente på sig. Heldigvis lykkedes det Eddie at reparere den.
   Bordtennisbordet kommer sidst på måneden.
   Spanskholdet er godt i gang.
   Frokostarrangementet med Ældresagen var beregnet til 75 deltagere, men i lyset af den seneste tids udvikling, har vi øget afstanden mellem gæsterne og antallet er derfor reduceret til 65. Det har været nødvendigt med en lodtrækning blandt de tilmeldte. Tidligere på dagen holdt alle hjælperne til frokostarrangementet fællesmøde, hvor der blev aftalt omkring sikkerhedsprocedurer i forhold til Coronareglerne.
   Bixen holder tænkepause. Den åbner igen, men på en bedre måde.
  • Eddie
   Tirsdage på træværkstedet kører på undervisning og bundne opgaver. Erik instruerer.
  • Pernille
   Vi får mere service fra Servicecentret og har fået lov til at supplere op så billigt som muligt. Hvis Servicecentret får brug for service, er de selvfølgelig velkomne til at låne vores.
   Vi er nu i Corona, grøn zone.

 3. Mangler hjælp til praktiske opgaver
  • Lis er hårdt ramt af et rygtilfælde og det bærer tydeligt Huset præg af. Vi mangler en frivillig - eller flere, der vil sørge for de små dagligdags ting. Skema til konkrete opgaver - er der nogen, der vil træde til? Tak til Inger, der har overtaget blomster tjansen 😊
   Det er en del af medlemskabet, at vi selv holder rent. Det skal vi lige minde folk om.

 4. Nyt madhold
  • Mandagsmad afholdes første gang den 21. september kl. 17.00. Hvis der er tilmeldinger nok, fortsætter vi med én mandag om måneden. Det er Kathy, der står for holdet og det bliver en kombination af det nye og det kendte og alt ind imellem.

 5. Kemikalieblade
  • Vi er blevet spurgt, om det er nødvendigt med kemikaliblade på alle vores antivirus ting og andre kemikalier.
   Pernille undersøger.

 6. Ekstraordinære årsmøde den 18. august
  • Det var et godt og konstruktivt møde og der blev bl.a. arbejdet med en samarbejdsaftale, der skal erstatte den nuværende serviceniveaubeskrivelse.
   Arbejdet fortsætter på det ordinære årsmøde i oktober hvor alle rådsmedlemmer deltager.
   Referat og samarbejdsaftalen sendes til rådet.
   Referatet kommer på opslagstavlerne og når samarbejdsaftalen er på plads, bliver den også hængt op.

 7. Regnskab
  • Indestående i banken:779, -

 8. Eventuelt
  • Næste rådsmøde er mandag den 12. oktober, kl. 14.00.
  • På trods af et kæmpestort opslag ved opvasken, er der alligevel beskidte tallerkner fra fredag.

 

 

Referent:

Kathy

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast