December

Referat, december 2017

Til stede:

Inger Krogh, Kathy Yeoman, Vagn Lauritsen, Lis Siggaard, Lena Mikkelsen, Hans Peters, Vera Johannesen samt suppleanter Birthe Kyed og Keld Westphal. Frivillighedskoordinator Vibeke Grønbæk og Distriktsleder Solveig Nielsen.


1 Godkendelse af referat fra 02.11.17

•Godkendt med følgende kommentarer:

Punkt 7: Skolekøkkenet gøres rent hver dag, så længe der er skoleelever. Derefter skal vi selv holde køkkenet som aftalen er med resten af lokalerne.

•Rampen op til indgangsdøren bliver færdig til tiden, men ikke selve elevatoren.

•Vi skal undersøge behovet for personlige skabe i stil med dem, der er i svømmehallen. Vibeke har fundet priser til os og vil undersøge om der findes tilsvarende skabe i Kommunens indkøbsaftale.

Vi skal selv betale for dem. En del andre aktivitetscentre  tilbyder deres medlemmer at kunne leje skabene for et år ad gangen og evt. depositum på selve nøglen.


2 Godkendelse af dagsorden

•Godkendt.


3 Arrangementer

•14.12 Julehygge i cafeteriet

•08.01.18 Nytårskur i Kongefløjen i Multisalen kl. 10.00 – 11.00

•11.01.18 Banko i Kongefløjen i Multisalen kl. 13.30

•25.01. 18 Generalforsamling i Multisalen i Kongefløjen kl. 13.30


4 Meddelelser fra Rødderne

•På husrådsmødet blev det aftalt, at der på fællesgangen skal være en tydelig adskillelse mellem os og Frivilligcentret.

•Kopimaskinen skal placeres i mellemgangen ind til Multisalen.

•Gangen er opvarmet og så bred, at der kan oprettes hyggekroge.

•Inger har udfærdiget en liste over hvem af Aktivitetshusets medlemmer, der skal have nøgler. Vibeke står for registrering og udlevering af nøglerne.

•Træværkstedet skal fortsætte med de samme regler for sikkerhed, der blev etableret på Frisenborg.

•Der mødte 60 personer op til mødet om de nye træningsmaskiner. Der var stor tilfredshed med de valgte maskiner og det blev aftalt, at der skal betales 100 kr. om året for brug af træningslokalet.

Der blev lavet en liste over nogle småting, der også skulle indkøbes og så var der også et ønske om et løbebånd. Men et løbebånd, der kan holde til denne form for brug, er ret dyrt. Så det bliver ført på ønskelisten over fremtidige indkøb.

Der blev lavet et skema over gruppernes tider i træningslokalet.

•Inger har tilrettet opslaget om betingelser for medlemskab i Aktivitetshuset Ikast.

•Avisens deadlines for indrykning i Focus blev også udleveret til Hans og Lena. Det er Kathy, der står for indrykninger.

•Der er kommet en forespørgsel om, hvorfor der ikke længere er en repræsentant fra Ældrerådet til stede ved rådsmøderne. Ældrerådet holdt pga. mangel på ressourcer.

•Der skal findes en dato for instruktion i porcelænsovnen.

Vi kan måske få noget af tilbehøret fra Børnehaven. Vera undersøger nærmere.

•Der blev efterspurgt en opgørelse over Træværkstedets forbrugsmaterialer. Der har ikke været noget salg.

•Poul Hyttel har tilbudt at sponsorere folieskilte til dørene. Kathy hjælper med fremstilling og opsætning.

•Lena stopper i rådet. Det betyder, at der skal vælges 4 medlemmer til generalforsamlingen.

Birthe modtager ikke genvalg.

•Den nye hjemmeside er forsinket pga. travlhed.


5 Vi runder lige julesalgsdagen

•Der kom 293 gæster og overskuddet blev ca. 10.000 kr.

Det er en meget stor indsats med en relativt lille fortjeneste. Der skal måske nytænkes? Gode idéer efterlyses.


6 Salg af medlemskort:

•Mødeplan

•Medlemskort – bankokort – træningskort

•Hvornår starter vi

•Hvor sidder vi

Der blev instrueret i de nye træningskort. Inger og Kathy har lavet et mødeskema, som blev udfyldt. Der bliver solgt medlemskort etc. efter nytårskuren og den efterfølgende uge. Derefter skal man henvende sig i Bixen.


7 Julehyggeeftermiddag : rødderne i samarbejde med daghjem

•Lis har syet og fyldt gaveposerne med julegodter, der udloddes på indgangsbilletten.

•Birthe sidder ved indgangen og uddeler indgangsbilletter.

•Rådet og daghjemmet hjælpes ad med borddækning. Der mødes ind kl. 12.45.

•Inger, Lis og Kathy laver æblekage. Der startes kl. 11.30.


8 Halvårskalender: gøres færdig på næste rådsmøde

•Hvad der er fastlagt: Faste aktiviteter blev noteret

•Forslag til aktiviteter:

Kvindeaften Kathy

Tysklandstur Lis

ØlaftenVagn


9 Nytårskur: 08.01 18 kl. 10-11. Aktivitetsrådet står for arrangementet

•Sangfolder Lena og Kathy

•Opslag Lena og Kathy

•Champagne Hans

•Kransekage Lis

•Borddækning Lis

•Opvask Lena og Vera

•Husorkestret står for musikken og Solveig kommer og holder nytårstalen.


10 Indkøb af service vi kommer til at mangle: glas, bestik, fade, skåle termokander, salt-og peberbøsser, sukkerskåle

•Inger og Lis står for indkøb.


11 Opdatering fra byggeudvalget

•Rengøringen starter den 1. januar.

•Kontakten til Niels skal foregå via en bog, hvor vi kan skrive, hvad der er brug for. Niels kommer 2 gange om ugen.

Ved akutte situationer kan vi ringe til Vibeke.

•Elevatoren er klar i begyndelsen af februar.

•Der blev diskuteret handicapparkering i skolegården lige ud for hoveddøren. Der må ikke etableres fast parkering så længe der er børn på skolen.

Der er handicapparkeringspladser lige uden for skolegården.

•Industriopvaskeren er monteret og bliver helt klar til januar.


12 Regnskab

•Medlemskontoen: 99.620,-

•Driftskontoen:  42.262,-

•Bixen har solgt for 4.068,- (Julesalget er ikke inkluderet)


13 Eventuelt

•Onsdag den 2. maj er der demenskonference i Ikast.

•Næste møde er den 4. januar 2018 i Kongefløjens mødelokale.


Referent: Kathy


Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast