Juni

Referat, juni 2017

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast

Til stede:

Inger Krogh, Hans Peters, Kathy Yeoman, Vagn Lauritsen, Lis Siggaard, Vera Johannessen samt suppleant Keld Westphal.


1 Godkendelse af referat fra 11.05.17

•Godkendt.


2 Godkendelse af dagsorden

•Godkendt.


3 Arrangementer

•01.06 Banko

•12.06 Frivilligtur

•16.08 Sommerudflugt til Fur


4 Meddelelser fra Rødderne

•Der bliver indkaldt til medlemsmøde i efteråret, når der kommer konkrete oplysninger om flyttedato etc.

•Hvis en forening har fået afslag på tilskud via § 18 midlerne til et arrangement, er det muligt at søge om en form for underskudsgaranti i stedet.

•Kun de kontaktpersoner, der er aktive på tidspunktet for opdatering af frivilliglisten, inviteres med på frivilligturen.

Frivilligturen er en tak til de frivillige for deres indsats i året, der er gået.

Tidspunktet for turen er blevet flyttet til før sommerferien af hensyn til planlægningen, i det mange udflugtsmål begynder at lukke ned allerede i det tidlige efterår.

•Turudvalget vil på sommerturen til Fur omdele evalueringsskemaer.

•Frivilligbørsen afholdes ikke i 2018.

Vi vil tage kontakt med Bodil Markmøller fra Dansk Folkehjælp og foreslå, at vi bytter førstehjælpskursus og indsamling til Julesalgsdagen som sædvanligt.


5 Besked fra Velux Fonden og hvad gør vi nu?

•Vi har modtaget svar fra Velux Fonden og de har bevilget 100.000 kr.

Det er mange penge, men ikke nær det beløb, vi søgte. Derfor bliver det nødvendigt, at prioritere vores behov meget nøje.

Betingelserne for bevillingen blev uddelt til Rådet.


6 Ansøgning fra Optimisterne

•Optimisternes ansøgning er godkendt.


7 Halvårskalender efteråret 2017

•Vi må disponere over lokalerne på Frisenborg hele næste halvår.

•De faste aktiviteter blev planlagt og forslag til nye tiltag og arrangementer er på vej.

De bliver offentliggjort på opslagstavlerne og hjemmesiden som sædvanligt.


8 Regnskab

•Medlemskontoen: 112.970,-

•Driftskontoen:  53.933,22,-

•Bixen har solgt for 2.000,-


9 Lokalefordeling på vores nye værested

•Lokalefunktioner og gruppefordeling blev planlagt.

•Når vi får de opdaterede plantegninger, bliver de offentliggjort på opslagstavlerne og hjemmesiden.


10 Eventuelt

Næste møde: torsdag den 10. august.


Referent: Kathy