Oktober

Referat, oktober 2017

Til stede:

Inger Krogh, Kathy Yeoman, Vagn Lauritsen, Lis Siggaard, Lena Mikkelsen, Hans Peters, Vera Johannesen samt suppleanter Keld Westphal og Birthe Kyed. Frivillighedskoordinator Vibeke Grønbæk og Distriktsleder Solveig Nielsen.


1 Godkendelse af referat fra 07.09.17

•Godkendt


2 Godkendelse af dagsorden

•Godkendt.


3 Arrangementer

•11.10 Foredrag om testamente arveret m.m. v. Midtadvokaterne

•02.11 Banko

•06.11 Jysk tøjsalg

•07.11 Foredrag: Om Siriuspatruljen

•09.11 Tysklandstur

•25.11 Julesalg

•27.11. Evaluering af julesalg hvor alle involverede er velkomne

•30.11 Seniorshop


4 Meddelelser fra Rødderne

•Der er blevet afholdt depotudvalgsmøde.

Det blev aftalt, at kontaktpersonerne for de respektive grupper har ansvaret for ned- og udpakning.

Kathy laver pakkesedler til depotet og andet, der skal i flyttekasser.

•L'hombre klubben flytter med os til Kongefløjen.

•Der er avismøde den 12. oktober. Inger, Lena, Hans og Kathy deltager.

Ud fra de andre annoncører og avisens oplæg, skal der træffes endelig beslutning om, vi vil fortsætte med at annoncerer i Focus.

•Der har været en del skriverier i avisen om håndværkere og Kongefløjen. Tidsplanen holder. Så vi pakker ned efter julesalgsdagen og flytter ind i løbet af december.

•Kathy har undersøgt mulighederne for tilskud til en Microsoft pakke, der kan bruges til PR-udvalgets arbejde. Det kan ikke lade sig gøre.

Derfor skal der nu undersøges, hvad en pakke med de nødvendige programmer kommer til at koste. Kathy har tal klar til næste rådsmøde.

•Kathy holder så vidt muligt fri i uge 41. Inger er fungerende kassemester.


5Opdatering fra byggeudvalget

•Træningssalens gulv skal restaureres. Kathy tager kontakt til Palle, som skal levere træningsmaskinerne.

•De andre gulve skal repareres, men er underlaget ok.

•Vibeke og Inger går Kongefløjen igennem i næste uge for at samle op på de mange tiltag. Herunder også placeringen af Bixens vinduer ud mod indgangspartiet.

•Porcelænsovnen på Vestre Skole er ok, men placeringen er uhensigtsmæssig. Der skal undersøges, hvad det vil koste at flytte den over i Kongefløjen

•Vægge og døre skal males hvide. Panelerne er sorte.

•Foldevæggen i biblioteket bliver forsynet med en dør pga. brandsikkerhed og flugtveje.

•Træværkstedet skal mødes på Kongefløjen for at aftale omkring praktiske ting.

•Den 23. oktober kl. 16.00 er der møde med Frivilligcentret omkring etablering af et husråd. Det foregår i Kongefløjen.

•Vi medtager eget service.

•Kathy har undersøgt markedet for egnede industriopvaskemaskiner. Der er nogle fornuftige maskiner, der passer til vores behov. Kathy sender et link til Vibeke.


6 Forslag til ændringer omk. Rådsmedlemmers deltagelse i ture og arrangementer

•Efter flytningen skal retningslinjerne for alle udvalg revideres.


7 Liste over inventar til vores nye sted

•Fredag den 22. september var alle kontaktpersoner indkaldt til et møde på Kongefløjen.

•Der skulle tages stilling til de enkelte gruppers behov for indretning.

•Ud fra gruppernes ønsker, har Inger udfærdiget en inventarliste. Den blev gennemgået og godkendt.


8 2 ansøgninger til inspirationsture

•Bixen og Strikkegruppen har fået godkendt ansøgningen.


9 Pakning af de 2 kælderrum: Hvem vil være ansvarlig og finde hjælpere?

•Lis og Ruth har ansvaret for pakning af kælderrummene.


10 Regnskab

•Medlemskontoen: 114.470,-

•Driftskontoen:  6.778,-

•Bixen har solgt for 1.570,-


11 Eventuelt

•Referat fra juleudvalgsmødet blev udleveret.

•Næste møde er den 2. november 2017


Referent: Kathy


Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast