Maj

Referat, maj 2017

Til stede:

Inger Krogh, Hans Peters, Kathy Yeoman, Vagn Lauritsen, Lis Siggaard, samt suppleanter Keld Westphal og Birthe Kyed.


1 Godkendelse af referat fra 06.04.17

•Godkendt.


2 Godkendelse af dagsorden

•Godkendt.


3 Arrangementer

•01.06 Banko

•12.06 Frivilligtur


4 Meddelelser fra Rødderne

•Vi har fået 5.000,- fra §18 midlerne til frivilligturen. Vi er blevet gjort opmærksom på, at selv om vi flere gange har fået et tilskud til det samme arrangement, er det ikke en selvfølge, at vi bliver ved med at få det.

•Der var 44 deltagere til arrangementet ”Det taler vi ikke om” I den forbindelse blev der efterspurgt et arrangement om testamente og arv.

Selve arrangementet gik rigtigt godt.

Vi har fået en Falck kasse. Den er i skabet over for depotdøren.

•Jens er lige blevet 60 år.

Inger køber en lille ting til ham fra Rådet.

•Ruth starter et ny træningshold for mænd op efter sommerferien.

•Lis og Kathy pakker invitationer til frivilligturen.

Inger og Kathy laver labels til kuverterne.

•PR gruppen og turudvalget har lavet opslaget om sommerturen til Fur.

•Der var 36 til sang i Palmehaven. Der bliver spurgt, om det fortsætter, når aktivitetshuset flytter: Det gør det.


5 Besøg på Vestre skole

•Mandag den 15. maj, skal Inger og Kathy til møde med Vibeke og Solveig.

•Den 22. maj kl. 14.00 mødes hele rådet til en fælles besigtigelse af Vestre Skole.


6 Ansøgning om udflugt

•Motionsholdet, fredag 09.00 - 10.00, har fået godkendt deres ansøgning.


7 Opdatering eller / og ændringer af frivilliglisten

•Frivilliglisten er opdateret.


8 Frivilligturen v. Lis og Kathy

•Vi har planlagt turen og sender invitationer ud snarest.


9 Fællesannoncering i avisen

•Selv om vi har fået en meget favorabel pris på annoncering, ser det umiddelbart ikke ud til, at vores indrykninger i Focus bliver læst. Sammenholdt med; at det også kniber med at bruge hele spaltepladsen, har Rådet besluttet, at vi ikke gentegner aftalen til fællesannonceringsmødet i juni.


10 Forberedelser til næste halvårskalender

•Lis undersøger muligheden for et opfølgende arrangement med arv og testamente.

•Sommerturen til Fur er planlagt.

•Der har været forespørgsler på udlandsferier og todages ture. Vi undersøger, hvor stor interessen er.

•Vagn undersøger et par forslag til foredrag.

•Halvårskalenderen bliver lavet på næste rådsmøde.


11 Regnskab

•Medlemskontoen: 112.070,-

•Driftskontoen:  49.250,-

•Bixen har solgt for 1.412,-


12 Eventuelt

Vestene er ankommet.

Næste møde: torsdag den 1. juni.


Referent: Kathy


Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast