August

Referat, august 2022

Til stede: Eddie Sørensen, Birgit Jelle, Kathy Yeoman, Lis Siggaard, Per Enggaard, Martin Lauridsen.
Suppleanter: Jens Erik Buur Olesen, Ruth Nielsen, Arne Frederiksen, John Petersen.
Frivilligkoordinator, Jeanette Kramer.
Afbud: Ellen Svarre
 

 1. Godkendelse af referat fra 13.06.2022
  • Godkendt

 2. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 3. Arrangementer:
  • 02/08 Instruktion i træningslokalet
  • 01/09 Banko
  • 06/09 Besøg på Arnborg Flyveplads

 4. Opfølgning
  • Der er stadig ikke kommet gelænder på elevatorsiden. Der er gået administration i det, men er på vej.
  • Dækker forsikringen på rundsaven? Nej det gør den ikke. Jens Erik vil prøve og ellers må Eddie holde øje med brugte save på nettet.
  • De fleste rådsmedlemmer mødte op den sidste dag og lukkede Huset ned til ferien. Efterfølgende fik vi suppe fra sidste suppeaften. Rådsarbejdet har efterhånden fået en anden betydning og mange opgaver, så der er brug for at alle giver en hånd med.
  • Jens Erik har haft travlt i ferien og lavet transportvogne til vores borde og stole. De er flotte og meget professionelt udført.

 5. Bordet rundt
  • Kathy
   Selv om Huset har haft sommerferie er det blevet brugt fast af mange medlemmer. Bl.a. har glas- og keramikholdene samt billard og træningsrummet været i gang. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi har fået lov til at tilbyde nøglebrikker.
   Kathy har lavet kalenderen for efteråret 2022. Den hænger på opslagstavlerne og hjemmesiden er opdateret også.
   Vi har fået sponsoreret viskestykker og karklude.
   Frisenborg har foræret os nogle træningsmaskiner og vil gerne udvide samarbejdet og bistå med viden omkring den videre træning af borgere efter endt forløb i deres regi. Det er simpelthen så godt, men det kræver en rokade og sortering i de nuværende maskiner. Keld og Ruth var med på Frisenborg som medbestemmende repræsentanter for træningsområdet og vi afholder et ekstraordinært træningsmøde, når vi ved mere.

  • Jeanette
   Dato for næste årsmøde 26. oktober ved Dybdalsparken.
   Hvem deltager? Kathy, Lis, Birgit, Eddie, Jens Erik, Per, John, Martin.

  • Martin
   Jens Erik har sponsoreret nogle af materialerne til transportvognene og rigtig mange timer. Vi vil gerne have lov til at belønne den ekstraordinære indsats med en weekendtur.

  • Eddie
   Har fundet et godt tilbud til værkstedet. Afretter/tykkelseshøvl til 2.500 kr.

  • Arne og Martin
   Køleskabe til Aktivitetshuset. Grupperne kan nu få hver deres hylde i et køleskab og vi kan friholde et køleskab til arrangementer.

 6. Husrådsmøde med Ældresagen
  • Jeanette og Kathy holdt formandshusrådsmøde med Ældresagen. Emner fra vores Hus var Ældresagens seriebookinger af Multisalen og at Ældresagen uden videre har droppet deres forpligtelser omkring fællesopvasken.
   Opvaskefordelingen blev aftalt på det første husrådsmøde, vi afholdt, i forbindelse med at vi flyttede ind i Kongefløjen.
   Ældresagen skulle vaske op 1 dag (onsdag) og Huset skulle vaske op resten af ugens hverdage.
   Efter arrangementer vaskes der op af arrangøren.
   Det har fungeret fint indtil Gunhild stoppede.
   Emnet fra Ældresagen var Ældresagens ret til Multisalen.
  • REFERAT:
   Formandsmødet med Ældresagen var uden forudgående advisering udvidet med Lene Petersen (+60 mad-holdet) som havde nogle bekymringer omkring Aktivitetshusets hygiejne.
   1) Det blev endnu engang fastslået, at Ældresagen er en lejer på lige fod med alle andre aktører i kommunen og ikke kan seriebooke uden forudgående aftale med Aktivitetshuset Ikast. At Huset har udvist velvilje og givet lov til seriebookinger i flere tilfælde, er ikke det samme som en stående tilladelse.
   Ældresagen skal også respektere Husets grupper og deres brug af Multisalen og køkkenet og kan således ikke bede Husets medlemmer rømme lokalerne før tid.
   Aktivitetshuset giver fortsat Ældresagen lov til at seriebooke Multisalen den 2. torsdag i måneden til Herreværelset.
   Aktivitetshuset giver fortsat Ældresagen lov til at seriebooke køkkenet tirsdag aftener til +60 mad-holdet. Dog skal Ældresagen acceptere, at der kan forekomme begrænset brug af køkkenet i forbindelse med arrangementer i Husets øvrige lokaler.
   2) Ældresagen har trukket sig fra aftalen omkring opvaskefordelingen. Lene foreslog, at ét af Husets mange grupper kunne overtage Ældresagens opvaskeforpligtelser om onsdagen, hvilket Kathy afslog.
   Fremover ønsker Ældresagens medlemmer selv at vaske op efter sig. Lis lovede at kommunikere dette ud til Ældresagens medlemmer.
   3) Lene var bekymret for, hvad Fødevarestyrelsen ville gøre, hvis de nu blev bekendt med Husets suppeaftener.
   Kathy har for flere år siden haft direkte kontakt til Fødevarestyrelsen, som sagde at Husets arrangementer var at sidestille med spaghettigudstjenester og ikke krævede hygiejnebevis. Dette overraskede Lene.
   (Det skal lige bemærkes, at køkkenet er rent og pænt og lever fuldt ud op til almindelige hygiejnestandarder; hvorfor det også bruges af bl.a. kommunens diabeteshold og skolernes køkkenhold)
   4) Lene var bekymret for hygiejnen i køkkenet og forlangte, at Husets grupper skulle holde pause i deres respektive gruppelokaler, så de ikke forurener køkkenet i al almindelighed og +60 mad-holdets fødevarer i særdeleshed. Dette var især en bekymring, når hun kom med +60 mad-holdets indkøb tirsdag eftermiddag og der sad folk ved langbordet. Kathy gjorde opmærksom på, at Husets fokus er det sociale – også på tværs af grupperne og at køkkenet er Husets samlingspunkt. Ældresagen kan bestemme over det lokale, de lejer af kommunen, men ikke over Huset og dets brug af lokaler.
   5) Aktivitetshusets køkken kan sammenlignes med det tidligere Lille Køkken på Frisenborg, som var kategoriseret som et privat køkken. Lene føler, at køkkenet er så uhygiejnisk, at hun er bekymret for at lave mad med sit +60 mad-hold. Lene tør heller ikke selv lave mad til Ældresagens arrangementer og føler sig nødsaget til kun at kunne anrette mad fra eksterne leverandører til Ældresagens arrangementer og kun hvis Husets medlemmer ikke er til stede. Der var en dialog omkring offentlige industrikøkkeners hygiejneregler og at Ældresagen ikke kunne forvente de samme standarder fra et almindeligt skolekøkken/Husets køkken, der ofte deles med kommunens andre aktører.
  • Efterfølgende har Ældresagen spurgt om de alligevel godt må låne køkkenet til anretning samtidig med at Huset har et arrangement.
   Det har de selvfølgelig fået lov til. Dog betinget af at de opfører sig ordentligt og respekterer Husets medlemmer og fortrinsret.

 7. Fællesskabsugen
  • – ons. uge 41 Gode idéer?

 8. Opvask
  • Huset står nu selv for opvasken.
   Skal vi betale os ud af det? Hvem vil påtage sig opgaven? Og hvad vil vi give? Lis har sagt ja. Vi takserer det til 5.000, -


 9. Frivilligarrangement 14. september
  • I år afholder vi 2 frivilligarrangementer. Det første var for 2021, som blev forsinket af Corona restriktioner og hørte til under 2021 regnskabet.
   Denne aften er for 2022 og så er vi på plads igen.
   Sidste gang var der et ønske om at kunne invitere kone/kæreste med - for egen regning selvfølgelig.
   Er det noget vi skal lukke op for? Ja. Og er der betingelser, vi skal stadfæste? Kun for kæreste/samlever.

 10. Regnskab
  • Indestående i banken: 60.471, -Eventuelt
Næste rådsmøde 5. september kl. 14.45.

Er der stemning for en fælles nytårsaften? Evt. via samarbejdspuljen §18

Referent: Kathy

 

 

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast