Oktober

Referat, Oktober 2022

Til stede: Eddie Sørensen, Birgit Jelle, Kathy Yeoman, Lis Siggaard, Per Enggaard, Martin Lauridsen.
Suppleanter: Jens Erik Buur Olesen, Arne Frederiksen.
Frivilligkoordinator, Jeanette Kramer
Afbud: Ruth Nielsen, John Petersen, Ellen Svarre.

 

 1. Godkendelse af referat fra 12.09.2022
  • Godkendt

 2. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 3. Arrangementer:
  • 18/10 Instruktion i træningslokalet Kl. 10.00
  • 27/10 Suppeaften
  • 03/11 Banko
  • 06/11 Tysklandstur

 4. Opfølgning
  • Der er stadig ikke kommet gelænder på elevatorsiden. Er det gået helt i vasken? Der er mange, der skal bestemme, så der går nok lidt tid endnu.
  • Der har været spørgsmål til knivslibning. Det bliver udbudt til årsskiftet. De skal først på kurset og værkstedet skal indrettes til det.
  • Førstehjælpskurset gik godt. Bodil Markmøllers to hjælpere meldte afbud og vi hjalp til så godt vi kunne.
  • For at gøre det nemmere at dække bord på Motorvejen købte vi stole og borde i foråret og planen var, at de med tiden skulle tjene sig selv hjem via udlejning til vores medlemmer og deres arrangementer. En stor del var udlejet her i weekenden. Det bliver spændende at se, hvor meget de vil blive brugt til forårets konfirmationer osv.

 5. Bordet rundt
  • Kathy
   Frivilligaftenen var rigtig hyggelig og vi havde 3 nye frivillige med. Det blev godt modtaget med muligheden for at invitere ægtefælle/kæreste med.
   Denne gang havde vi bestilt en samlet menu med drikkevarerne inkluderet. Og lige så flittige tjenerne var sidste gang til at komme med flere drikkevarer – lige så svære var de at få til at tage mod bestillinger denne gang.
   Vi overvejer at holde det ”hjemme” næste gang. Det vil højne kvaliteten og blive lidt billigere også.
   Vinduerne er næsten udskiftet nu. Selv om håndværkerne er gode til at rydde op efter sig, er der stadig en del efterrengøring.
   Lis, Ruth og Birgit har gjort en del rent og har taget multisalen, så den var klar til Banko. Kjeld tog alt det grove i køkkenet søndag og Martin, Birgit og Lis tog resten mandag.
   Jeanette vil prøve at få resten af efterrengøringen på plads.
   Der var 31 til Banko denne gang og som sædvanligt, vældigt hyggeligt. Pga. sygdom har Banko brug for hjælp de næste to gange. Er der nogen, der kan afse 2 torsdage i en god dags tjeneste?
   Vi tegner nye medlemmer næsten hver dag og det er helt fantastisk så stor betydning vi efterhånden har fået i Ikast. Men vi har også været gode til at starte nye aktiviteter op og sørge for at Huset er et rart sted at være for både nye og gamle medlemmer.
   Vi har aftalt, at Reporto skosalg kommer til marts næste år. Datoen står på hjemmesiden. Jysk tøjsalg kommer i november og vi gentager succesen med fiskesalg op til jul. Men husk at skrive det rigtige telefonnr. når I bestiller 😉
   Formand for Sundheds- og Ældreudvalget Henrik Engedahl og Sundheds- og Ældrechef Kirsten Løgsted vil gerne besøge Ikast-Brande Kommunes aktivitetscentre. Formålet med besøget er at hilse på, høre om det enkelte aktivitetscenter og møde de frivillige. Vi har aftalt, at de besøger os onsdag den 2. november kl. 9.00.

  • Arne
   Knivhold den 20. september. Der er 7 mand på holdet og en meget dygtig instruktør.

  • Lis
   Køkkenvognene trænger til at få renset hjul. Værkstedet tager sig af det.


 6. Nye maskiner i træningslokalet
  • Vi har fået nye træningsmaskiner og nogle af de gamle maskiner er væk. Det var tungt arbejde, men heldigvis var der mange stærke mænd, der hjalp til og det gik hurtigere end forventet.
   Kjeld stod for at komme af med de gamle maskiner til den bedst mulige pris.
   De nye maskiner i træningslokalet giver meget mere gulvplads, hvilket er godt for de mange hold, der bruger gulvpladsen til øvelser.
   Der er ikke plads til flere maskiner i denne omgang. Dog skal der lige suppleres med en bænk til stående rygøvelser.
   Næste år skal Crosstræneren udskiftes.


 7. Rumtemperaturen skal sættes ned
  • Det er besluttet, at alle offentlige bygninger skal holde en temperatur, der ikke overstiger 19 grader. Det gælder også her i Huset. Heldigvis har vi fået nye vinduer, så vi behøver ikke sidde i træk.
  • I første omgang stiller vi termostaterne på 2,5 – det skulle give den korrekte temperatur. Ellers må vi skrue lidt op eller ned.
  • Vi køber nogle termometre for at være på den sikre side.


 8. Aktivitetshusenes årsmøde
  • Årsmødet 26. oktober ved Dybdalsparken. Kommer der en dagsorden snart? Vi bliver hentet ca. 8.00 og forventes hjemme igen ca. 16.30. Dagsorden kommer senere.
  • Vores punkt er omkring salg af medlemskort før januar. Vi er betydeligt større end de andre aktivitetscentre og kan simpelthen ikke nå at få så mange medlemskort registreret og ekspederet indenfor tidsfristen.
   På sidste årsmøde var Norgesgade primusmotor for at vores anmodning blev nedstemt. De mente, at vi ville animere deres medlemmer til at indløse medlemskort i vores Hus.
   Hvis vi kun sælger medlemskort til allerede eksisterende medlemmer i december, burde det ikke være et problem for Norgesgade. Vi har også en betydelig nøglebriksregistrering og Poul kan heller ikke nå at genaktivere alle nøglebrikkerne i tide, hvis han ikke får alle data i december.
  • Et andet punkt er medlemskortets pris. På sidste årsmøde blev det aftalt, at vi skulle diskutere en dyrtidsregulering. Men som udviklingen er nu, vil vi her fra Huset anbefale, at vi fastholder prisen på de 150 kr.

 9. Regnskab
  • Indestående i banken: 60.917, -Eventuelt
Næste rådsmøde 7. november kl. 14.45.

Vi har længe efterlyst en plan over de andre bygninger. Skiltningen er dårlig og vi står dagligt med forvirrede chauffører og borgere, der ikke kan finde den rette person eller lokale.

Referent: Kathy

 

 

 

 

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast