Januar

Referat, Januar 2022

Til stede: Eddie Sørensen, Ellen Svarre, Jens Erik Buur Olesen, Birgit Jelle, Kathy Yeoman, Lis Siggaard, Per Enggaard, Martin Lauridsen. Suppleant John Petersen.
Afbud: Lis Hansen

 1. Godkendelse af referat fra 08.11.21
  • Godkendt

 2. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 3. Arrangementer:
  • 05/01 Nytårskur Aflyst
   Fællesrengøring Finder en senere dato
  • 06/01 Banko Aflyst
  • 10/01 Frivilligtur for 2021flyttes til den 7. marts
  • 20/01 Generalforsamling flyttes til 24. februar
  • 26/01 Jysk Tøjsalg januarudsalg

 4. Opfølgning
  • Der kom ikke mange til medlemsmødet. Det blev besluttet, at vi på generalforsamlingen kan snakke om de sidste midler fra corona-pakken.
   Malerholdet har fået tilskud til en underviser. Det bliver delvist finansieret af Malerholdet og de skal undervises i diverse teknikker.
  • Vi har fået grønt lys til at købe en mikrofon. Martin køber.
  • Der kom kun ganske få til træningsmødet. Vi blev enige om at købe en ny mave/ryg træningsbænk.
  • Julefrokosten på Motorvejen gav underskud og der var mange, der meldte fra i sidste øjeblik eller bare blev væk. Vi skulle være 100, men endte op med 78. Stemningen var god og det hele kørte bare på skinner. Desværre var maden fra Birkkjær i Tulstrup (undtagen sild og risalamanden som vi selv stod for)  under al kritik og vi har besluttet, at næste år laver vi selv maden, som vi har gjort før.

 5. Bordet rundt
  • Kathy
   Vi er blevet spurgt - og har sagt ja - til om et hold fra 10. klasserne må bruge køkkenet torsdag formiddage.
   De var her den 6. januar for første gang og det gik rigtigt godt. De var gode til at rydde op efter sig. De får en hylde i køleskabet og i fryseren.
   Vi andre kan stadig bruge køkkenet som vi plejer.
   Salg af medlemskort og træningskort er godt i gang og der er mange, der bruger hjemmesiden til bestilling og betaling. Det er helt klart en succes.
   Vi vil gøre det nemmere at bruge hjemmesiden til bestilling og betaling ved at lave et købsmodul. Det kan også bruges til vores arrangementer osv. Kathy laver det i løbet af foråret.
   Kaffeprisen er for billig. Eddie kigger på det og laver en ny beregning, som kommer til at gælde fra 1. februar.

  • Martin
   Vi har brug for ét til køleskab og da der er flere, der bruger det, skal det være et fællesindkøb.

  • Eddie
   Har lavet regnskabet. Det er mere detaljeret i kontiene.

 6. Nøglebrikker
  • Der er nu et depositum på 100 kr. Det er ikke altid, vi får brikkerne retur, når et medlem stopper og det håber vi på bliver afhjulpet på denne måde.
  • Nøglebrikken deaktiveres ved årsskiftet og reaktiveres, når det nye medlemskort er betalt.
  • Hvis brikken ikke bliver brugt med jævne mellemrum, er det et tegn på at brikken ikke er nødvendig og det kommunale system sletter den. Så kan man vælge at returnere brikken og få sit depositum tilbage eller få den reaktiveret ved næste årsskifte.
   Det er kun medlemmer af Aktivitetshuset Ikast, der har adgang til nøglebriketter i vores regi.

 7. Hvem gør hvad?
  • Hvem vil hjælpe med at tage godt imod nye medlemmer?
   Vi har brug for nogle faste vagter, hvor folk kan henvende sig og få svar på stort og småt. Vi skulle tænke over det til dette rådsmøde.
   Ellen, Birgit, Eddie, Lis.

 8. Generalforsamling
  • Forslag til generalforsamlingen 2022.
   1) Fordi vi efterhånden har så mange medlemmer, er der brug for mere tid til at ordne medlemskort. Vi foreslår en vedtægtsændring: Vi flytter generalforsamlingen til den sidste torsdag i februar.
   2) Lige nu har alle adgang til vores generalforsamling. Dog har vi en regel om, at det kun er medlemmer med gyldigt medlemskort, der kan stemme.
   Vi foreslår en vedtægtsændring: Kun medlemmer med gyldigt medlemskort kan deltage på vores generalforsamling.
   Den gamle regel er et levn fra vores tid på Frisenborg, hvor dagcentrets brugere kunne bruge generalforsamlingen til lidt adspredelse.
  • Valg af 4 medlemmer for 2 år:
   Kathy Yeoman, modtager genvalg
   Lis Siggaard, modtager genvalg
   Eddie Sørensen, modtager genvalg
   Ellen Svarre, modtager genvalg
   Valg af 2-3 suppleanter for 1 år
   Lis Hansen, modtager ikke genvalg
   Jens Erik Buur Olesen, modtager genvalg
   John Petersen, modtager genvalg
   Valg af revisor og revisor suppleant for 1 år:
   Poul Jensen
   Kjeld Nørager

 9. Hvilke arrangementer skal vi fortsætte med?
  • Vi har coroana-aflyst nogle arrangementer i begyndelsen af januar.
   Vi skal finde nye datoer og er der nogle vi bare aflyser helt?
   Erstatningsdatoer er skrevet med kursiv, punkt 3.

 10. Nye mødetider
  • Rådet mødes fremover til den 1. mandag i måneden kl. 16.00. Første gang den 7. februar.

 11. Regnskab
  • Indestående i banken: 85.228, -Eventuelt
Næste rådsmøde er den 7. februar.


Referent

Kathy

 

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast