September

Referat, September 2022

Til stede: Eddie Sørensen, Birgit Jelle, Kathy Yeoman, Lis Siggaard, Per Enggaard, Martin Lauridsen, Ellen Svarre.
Suppleanter: Jens Erik Buur Olesen, Arne Frederiksen, John Petersen.
Afbud: Frivilligkoordinator, Jeanette Kramer, Ruth Nielsen.

 

 1. Godkendelse af referat fra 01.08.2022
  • Godkendt

 2. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 3. Arrangementer:
  • 14/09 Arrangement for vores frivillige
  • 20/09 Instruktion i træningslokalet Kl. 10.00
  • 20/09 Opstartsmøde for knivholdet
  • 22/09 Shoppingtur i Strøgcentret
  • 28/09 Tøseaften
  • 04/10 Førstehjælpskursus
  • 05/10 Reporto Skosalg
  • 06/10 Banko

 4. Opfølgning
  • Der er stadig ikke kommet gelænder på elevatorsiden. Der er gået administration i det, men er på vej.
  • Der er ganske få afmeldelser til vores frivilligarrangement.
  • Lis og Birgit har rengjort det ”nye” køle/fryseskab, som nu tilbydes lejere af køkkenet. Det er for nuværende Ældre Sagen og 10. klasse samt andre enkeltbookinger, der har behov for kølekapacitet. Der er rigeligt plads i både køle og fryse sektionen.
  • Fællesskabsugen: Man. – ons. uge 41. Vi takker nej pga. manglende ressourcer.

 5. Bordet rundt
  • Kathy
   Instruktion i træningslokalet den 12. september flyttes til ugen efter pga. projektet med de nye maskiner.
   Vi har flyttet lidt rundt på datoerne for Tøseaften og den første suppeaften.
   Vi har kogt selve suppen og den tegner ualmindeligt godt, lige som det søde indslag også er afprøvet og godkendt af Mandagsmad holdet.
   Der har været spørgsmål til det nye opvaskesystem.
   Husets medlemmer får vasket op. Men skal selvfølgelig stadig skylle tallerkener fri for krummer og selv fylde i opvaskebakkerne.
   Når Køkken og Multisal udlejes, står lejer selv for opvasken. Også når det foregår i dagtimerne.
   Ved arrangementer, står arrangøren selv for opvasken.
   Ældre Sagen sørger for egen opvask. Både ved deres faste hold i deres lokale og deres arrangementer uanset placering – som konsekvens af at formanden for Ældre Sagen har opsagt den fælles opvaskeaftale.

  • Arne
   Knivhold den 20. september.
   På torsdag bliver træværkstedet tilpasset både det nye knivhold og knivslibning. Der er tilrettelagt et program for opstartsaftenen med indlæg fra en professionel knivbygger. Der vil løbende komme besøg af erfarne knivbyggere.
   Det er stadig muligt at tilmelde sig til Arne på 29 92 53 82.

  • Eddie
   Kursus knivslibning.
   Arne og Eddie skal på kursus i kniv- og værkstedsslibning. Det bliver muligt for medlemmer af Huset, at få slebet deres husholdningsknive til en fornuftig pris. Pengene går i medlemskassen.


 6. Reservationer i træningslokalet
  • Der er rift om træningslokalet – det er blevet meget populært og står sjældent tomt.
   Med det store pres, der er nu, er det nødvendigt, at de løse retningslinjer stadfæstes:
   De individuelle træningstider fastholdes.
   Det er også muligt, at benytte lokalet i de tomme felter på reservationsskemaet.
   Hvis man er en gruppe på min. 6 personer, der er glade for at træne samtidig, eller hvis det er en gruppe med instruktør, kan man reservere en træningstid.
   Og der skal strammes op:
   Hvis en gruppe over en periode oplever en fast nedgang i deltagere, skal den, af hensyn til fællesskabet, lukke op for tilgang.
   Det er fortsat muligt at bestille en nøglebrik, hvis man ønsker at træne uden for Husets normale åbningstider.

 7. Aktivitetshuset og Herreværelset
  • Siden Ældre Sagen flyttede i det lejede lokale på Motorvejen, har Huset lagt gratis lokale i form af Multisalen til arrangementet. Det vil vi fortsat gøre.
   Huset har også stået for praktisk hjælp under arrangementet og den efterfølgende opvask. Det skal Ældre Sagen selv stå for fremover.
   Alternativt kan Ældre Sagen købe opvasken til 10 kr. pr. servering.

 8. Rådets sammensætning
  • Der er stor forskel på hvor meget de enkelte rådsmedlemmer bruger af tid på rådsposten og nogle af vores suppleanter har i den grad involveret sig.
   Som vi har været inde på nogle gange, har Rådet en anden betydning og funktion end før og tiden er kommet til at tage det enkelte rådsmedlems funktion op til revision.
   Vi hænger et skema op på opslagstavlen.

 9. Regnskab
  • Indestående i banken: 66.460, -Eventuelt
Næste rådsmøde 10. oktober kl. 14.45.
Skal vi skære ned på omkostningerne til frivilligturen ved at holde arrangementet i Huset? Stadig med mad ude fra.

Referent: Kathy

 

 

 

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast