November

Referat, November 2022

Til stede: Eddie Sørensen, Birgit Jelle, Kathy Yeoman, Lis Siggaard, Per Enggaard, Martin Lauridsen, Ellen Svarre.
Suppleanter: Jens Erik Buur Olesen, Arne Frederiksen, John Petersen.
Frivilligkoordinator, Jeanette Kramer
Afbud: Ruth Nielsen.

 

 1. Godkendelse af referat fra 10.10.2022
  • Godkendt

 2. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 3. Arrangementer:
  • 22/11 Instruktion i træningslokalet
  • 24/11 Julebanko
  • 01/12 Julefrokost
  • 02/12 Vi holder juleferie. Huset er åbent, men opvaskeservicen er lukket.
  • 02/12 Vi lukker op for salg og afhentning af medlems- og træningskort på udvalgte dage.

 4. Opfølgning
  • Der er stadig ikke kommet gelænder på elevatorsiden.
   Udgifterne til gelænderet skal lige op at vende med kommunen.
  • Vi har målt rumtemperaturen i vores lokaler. Endnu er der over 19 grader uden brug af radiatorer.
  • Det aftalte besøg med Formanden for Sundheds- og Ældreudvalget Henrik Engedahl og Sundheds- og Ældrechef Kirsten Løgsted er blevet flyttet til onsdag den 30. november kl. 09.00. Det er lidt ærgerligt; der er de fleste af holdene gået på juleferie. Men så kan de se forberedelserne til julefrokosten på Motorvejen – og det er jo også et af Husets mange funktioner.
  • Vi brugte nyhedsbrevet til at efterlyse hjælp til Banko. Det gik over alt forventning og Banko fik en opråber-afløser.
  • Rådet var til Aktivitetscentrenes store årsmøde den 26. oktober og vores punkter blev vedtaget. Mere følger under punkt 6.
  • Indkøbsturen til Tyskland havde 21 tilmeldte.
  • Suppeaftenen havde 63 tilmeldte. Vi blev enige om, at næste gang bliver en kartoffel/porre suppe med bacon topping og selvfølgelig lidt sødt til kaffen. Ally sponsorerer kartoflerne – tak for det. Og tak til Carsten som tilbød at spille for os, hvilket gav mulighed for lidt hyggelig fællessang.
   Ældre Sagen havde dobbeltbooket deres eget lokale samme aften og de fik derfor lov til at låne vores mødelokale til deres faste juridiske rådgivningsaften. Ligesom de selvfølgelig havde mulighed for at bruge køkkenet til deres Folkets Køkken arrangement samtidig med vores suppeaften.
   Næste gang vi låner lokaler til Ældre Sagen, forventer vi, at de selvfølgelig rydder op efter sig.
   Der har i øvrigt været et meget hårdnakket rygte om, at vi helt bevidst havde valgt den samme aften som Ældre Sagens arrangement.
   Det er ikke sandt. Den rigtige version er; at vi havde fastsat datoen længe før Ældre Sagen anmodede om at låne Multisalen og jeg er sikker på, at Ældre Sagen heller ikke har skelet til vores datoer, som altid bliver slået op på vores hjemmeside i takt med at arrangementerne bliver bestemt.
   Bemærk: Ældre Sagen fik lov til at bruge Multisalen til alle deres Folkets Køkken arrangementer i sidste sæson og de første arrangementer i denne sæson og alligevel er det er kun afslaget denne aften, der gøres opmærksom på fra Ældre Sagens side og som igen skaber splid og dårlig stemning.

 5. Bordet rundt
  • Kathy
   Det er helt fantastisk som Huset udvikler sig. Lokalerne er i brug hele dagen og nu har vi også hele 3 aftenhold.
   Der er problemer med udluftningen og for at kommunens medarbejdere i Teknisk Forvaltning ikke skal sidde i træk, er det blevet besluttet at lukke helt for udluftningen, indtil problemet kan løses. Køkkenet bliver ikke berørt.
   Ind til videre, skal vi lufte ud på gammeldags facon ved at åbne vinduerne nogle minutter ad gangen.
   Vi har længe efterlyst en plan over de andre bygninger. Skiltningen er dårlig og vi står dagligt med forvirrede chauffører og borgere, der ikke kan finde den rette person eller lokale.
   Vi har flyttet suppeaftenen til 16. februar. Det var lidt af et puslespil, der skulle gå op idet vi ikke længere har samme råderet over Multisalen. Se mere under punkt 8.
   Kjeld, som er en del af træningsudvalget, står nu for den lidt mere besværlige del af rengøringen i træningslokalet. Han får hjælp af Punjaporn. Det betyder ikke, at vi andre slipper for vores del af rengøringen, men at vi ikke længere skal ind under maskinerne etc.
   Der er influenza på vej og coranaen driller nok også lige om lidt. Det vil være en rigtig god idé at spritte hænder og tørre borde af som vi gjorde sidste vinter.
   Vi skal ikke spritte bordene af, men bruge en sæbeklud eller noget af vores ”blå vand”, der desinficerer uden at fedte. Det er det samme som det, vi bruger i træningslokalet.

  • Arne
   Elektrikeren til Træværkstedet er stadig ikke kommet efter 3 uger. Er der en dato?
   Kan vi gøre mere opmærksom på Aktivitetshusets tilbud?
   Jeanette vil kigge på om kommunens hjemmeside kan bruges.


 6. Medlems- og træningskort 2023
  • På aktivitetshusenes årsmøde blev det enstemmigt vedtaget, at vi beholder den samme pris på vores medlemskort for 2023.
   Det betyder, at et medlemskort for et kalenderår koster 150 kr.
   Et træningskort for et kalenderår koster 100 kr.
  • Det blev også enstemmigt besluttet, at vi fremover må begynde at sælge medlemskort fra den 1. december. Men selvfølgelig kun til egne medlemmer.
  • Det er muligt at købe medlemskort og træningskort via hjemmesiden og ved personligt fremmøde.
   Vi laver et opslag med datoer i december, hvor man kan komme og hente/købe.
  • Det er især vigtigt, at alle med nøglebrikker skynder sig at melde ind, så Poul kan nå at reaktivere nøglebrikkerne inden juleferien.


 7. Pop Up butik i Bixen
  • Vi rydder op i Bixen og giver de sidste ting til amerikansk lotteri.
  • Samtidig har Husets medlemmer også mulighed for at sælge deres private ting. F.eks. tøj og sko, brugskunst, egen produktion osv.
  • Samme mulighed er der selvfølgelig for Husets grupper. Måske julepynt fra hobbygruppen?
  • Butikken bliver stort set ubemandet og betalingen vil derfor være mest praktisk med MobilePay.
   Varerne, der er til salg, mærkes med pris, navn og telefonnr. til MobilePay.
   Der kommer opslag om praktikken.

 8. Ændret adgang til Multisalen og køkkenet
  • Da vi flyttede ind i Kongefløjen i 2019, blev der udfærdiget en kontrakt med faste rammer for Aktivitetshusets og andre aktørers brug af lokalerne i dagtimerne og i aftentimerne. (Frivillig Centret lejede 2 lokaler på det tidspunkt og Ældre Sagen Ikast lejer fortsat 1 lokale)
   a) I dagtimerne har Huset fuld råderet over alle gruppelokaler, mødelokaler, Multisalen og køkkenet.
   b) I aftentimerne har Huset fuld råderet over alle gruppelokaler og mødelokaler.
   Huset har førsteret til Multisalen og køkkenet og det er kun Huset, der må seriebooke.
   Det vil sige, at private foreningerne gerne må leje Multisalen og køkkenet om aftenen, hvis Huset ikke skal bruge disse lokaler og at private foreninger ikke kan reservere de samme faste ugedage over en længere periode.
  • Forhistorie:
   Ældre Sagen lejede et lokale i Kongefløjen samme år som vi flyttede ind og var i bekneb for lokaler til Herreværelset og +60 madholdet.
   Derfor rakte Huset hånden ud og tilbød Ældre Sagen vores lokaler og udover disse faste seriearrangementer, har vi også hjulpet med lokaler, hver gang det har været muligt og endda tilpasset egne arrangementsdatoer. Det har vi tilbudt i alle disse år - og stået ved - på trods af et ofte meget konfliktfyldt samarbejde.
  • Nu har Margit Andersen og Jeanette Kramer på et møde med Ældre Sagen (som er en privat organisation) og vel at mærke uden at give Huset ret til indsigelse, besluttet at Ældre Sagen har krav på Multisalen og køkkenet den 2. torsdag i måneden samt køkkenet hver tirsdag aften, hvilket er en de facto blokering af Multisalen for Huset og alle andre private organisationer. Derudover har Ældre Sagen forlangt og fået rettighederne over Multisalen og køkkenet, fast hver den 4. torsdag aften.
   Kathy har alt for mange gange i de forløbne år forgæves forklaret Margit Andersen og skiftende frivilligkoordinatorer konsekvenserne af en sådan beslutning.
  • Det lyder måske ikke af meget og vi havde jo i forvejen frivilligt givet Ældre Sagen lov til at bruge vores tider, men når Ældre Sagen nu også har et decideret krav på endnu en torsdag, bliver vores brug af Multisalen om aftenen meget begrænset.
   Vi har før tilbudt Ældre Sagen, at de kan afholde deres arrangementer tirsdage, hvor de jo allerede har køkkenet, men det er blevet afslået hver gang. De vil heller ikke afholde arrangementer samme aften, som de har Herreværelset, hvilket ville have været en smidig løsning og vist lidt imødekommenhed fra Ældre Sagens side.
   Og måske det tilbud Margit Andersen kunne have valgt?
  • Konsekvensen er, at der ikke længere er plads til spontane arrangementer og at det er meget svært at flytte arrangementsdatoer.
   Mandage kan vi ikke holde arrangementer.
   Vores suppeaftener og andre arrangementer om aftenen kræver både Multisalen og Spillebulen pga. af det store deltagerantal. Det udelukker mandage, hvor vi har givet kortholdet fra Norgesgade lov til at bruge Spillebulen.
   Tirsdage kan vi ikke afholde arrangementer.
   Her har Ældre Sagen krav på køkkenet og vil ikke forstyrres af Huset.
   Onsdage har vi i princippet mulighed for arrangementer.
   Men kun hvis Multisalen ikke er lejet ud til private foreninger – herunder også Ældre Sagen. Det er en aften, der bliver rift om.
   Torsdage har vi fået tildelt den 1. og 3. ugedag.
   Heldigvis kan vi godt samarbejde her i Huset og have 2 arrangementer samme dag. (Banko er hver den 1. torsdag i måneden)
  • Direktivet er meget langt fra den underskrevne kontrakt fra 2019.
  • Det er i direkte modstrid med Husrådsmødet i august 2022, hvor netop kontrakten fra 2019 blev verificeret.
  • De evindelige konflikter med Ældre Sagen om Husets lokaler og stort set alt, der vedrører den daglige drift, er udmattende og trækker alt for meget negativ energi og opmærksomhed.
   Det betyder, at Kathy stopper til generalforsamlingen torsdag den 23. februar 2023.
   Det er en velovervejet beslutning i erkendelsen af, at det er en tabt kamp at samarbejde med Ældre Sagen Ikast, som har en kæmpe organisation bag sig og en demoraliserende frustration over at have en kommunal leder, der ikke anerkender vores indsats og ikke ønsker at honorere kommunens kontrakt med Huset.

 9. Arrangementer 2023
  • 16/02 Suppeaften
  • 23/02 Generalforsamling

 10. Regnskab
  • Indestående i banken: 62.031, -

Eventuelt

Skal vi købe et professionelt regnskabsprogram til år 2023.
Dinero har et program, der kan alt det en forening har brug for og vi kan evt. bruge kommunens årlige éngangsbeløb til at finansiere abonnementet.

Næste rådsmøde 5 december.

Referent: Kathy

 

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast