April

Referat, April 2023

Aktivitetshusets bestyrelsesmøde

Multisalen, mandag, d. 3. april 2023, kl. 14.15

Referat

 

Til stede:  Martin, Eddie, Carsten, Jens Erik L., Lis, Birgit, Ellen og Helle.

Meldt afbud: Jeanette, Jens Erik O. og Kjeld.

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  Referatet er godkendt.


 2. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt.

 3. Nyt fra kommunen/mødeaktiviteter
  Vi havde et og godt og konstruktivt møde med Ældresagen.
  Møde med kommunen: Vores samarbejdsaftale

 4. Arrangementer:
  21/04: Danseaften
            26/04: Reporto Skosalg
            04/05: Banko

 5. Opfølgning.
           Suppeaften: En herlig aften med hygge og dejlig suppe.
            Gode tilbagemeldinger. Vi fortsætter i efteråret.
            Danseaften: Er blevet en stor succes, en festlig aften med rigtig
            god samt levende musik. Vi fortsætter med dette arrangement
              21/4 og starter op igen d. 8/9 med efterårsprogrammet.
            Jysk Tøjsalg: Dagen forløb efter planen og det er dejligt med denne
            mulighed for at forny garderoben til gode priser.
            Aktivering af nøglebrikker/interval: Det forholder sig således, at
            nøglebrikken skal aktiveres med 3 ugers intervaller ellers er der
            mulighed for at de bliver lukkede.
           

 6. Bordet rundt.
  Jens Erik påpeger det fantastiske i at være forbi køkkenet og konstatere en aktivitet uden lige. Den helt store og dybdegående rengøring var i gang.
  Ellen beretter om et rod uden lige efter tirsdagens hold. Vi vil henstiller herved til alle om at rydde op efter dem selv.
  Jens Erik foreslår et kommende arrangement med Førstehjælpskursus. Vi ser på dato og muligheder.

 7. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen
  Referat godkendt


 8. Skal vi arrangere en Tupperware-demo?
  Vi er enige i at gå videre med forslaget. Så næste skridt er at finde en dato, få booket lokale og lavet en tilmeldingsliste.

 9. Aktiviteter til kalenderen.
  Vi taler om forskellige nye tiltag, såsom julemarked, bagagerumssalg, m.m. og muligheden for at søsætte projekterne. Carsten, Eddie og Jens Erik L. går videre med projekt bagagerumssalg. Datoen bliver søndag d. 11/6-23.
  Eddie er med til arrangement af Julemarked. Det kunne blive den 26/11?
  Derud over lægges flere af efterårets aktiviteter ind i kalenderen.

  Er nogle af Aktivitetshusets medlemmer friske på at være med til planlægning af julemarked eller bagagerumssalg, må I meget gerne melde jer på banen 😊

 10. Har Aktivitetshuset admin adgang til One.com domænet?
           Martin og Eddie undersøger sagen og har mandat til at stille sig som
           

 11. Hvem skal stå som registrant for forsikring?
           Martin og Eddie.

 12. Hvem har adgang til Aktivikastbrande.dk?
           Vi finder de ansvarshavende for dette.

 13. Skal vi købe en ny PC til kontorbrug?
           Købet godkendes og effektueres ved behov.

 14. Regnskab
           Indestående: Kr. 90.143,-

 15. Eventuelt
           Indkomne brugerforslag: Spotlys til tavlen? Poul sættes på sagen.
            Fast veje-dag og/eller tidspunkt? Vi spørger Grethe Olsen.


  Næste rådsmøde: Mandag, den 8. maj, kl. 14.00
  Referent:  Helle

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast