Maj

Referat, Maj 2023

Aktivitetshusets bestyrelsesmøde

Multisalen, mandag, d. 8. maj 2023, kl. 14.00

Referat

 

 1. Til stede: Eddie, Jens Erik L., Martin, Kjeld, Ellen, Lis, Birgit, Carsten, Helle, Jeanette.

   

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
   Godlkendt.

  2. Godkendelse af dagsorden.
   Godkendt.

  3. Nyt fra kommunen.

   Sundheds- og Ældreudvalget inviterer til dialogmøde d. 12. juni i Engesvang Hallen, kl. 19.00 – 21.30.
   Fællesskabsuge 4. – 11. oktober. Mere herom senere.
   ”March mod Ensomhed” er den 10. - 11. oktober. Med fællesspisning i Brande d. 10. oktober kl. 17.00.  4. Arrangementer:
   01/06: Banko
   11/06: Bagerumssalg

  5. Opfølgning.
   Danseaften: Det gik strygende, en fantastisk aften med rigtig god musik leveret af Retro-Sound. Hjemmelavet smørrebrød – masser af ros fra deltagerne.
   Reporto Skosalg: Det gik fint. De er tilfredse med salget.
   Spotlys til tavlen: Vi har købt et lysstofrør og afventer montering. Dette sker snarest.
   Fast vejedag: Efter aftale med Grethe Olsen kan vi tilbyde mandage i
   ulige uger, kl. 12.20 – 13.00. Dette tidsrum udvides efter behov.

  6. Bordet rundt.
   Kjeld spørger om betalingsform i forbindelse med salg af trænings-redskaber. Det er bedst at afregne via mobilepay med tekstkommentar: ”Træningsredskab”.
   Eddie har prøvet forgæves at komme ind på eboks i forbindelse med Aktivitetshuset/erhvervsstyrelsen. Han arbejder videre med sagen. Han fortæller videre, at vi nu har fået masser af kopipapir.


  7. Orientering fra samarbejdsmødet med ældrerådet.
   Det går stille og roligt fremad. Vi har blandt andet talt om Tupperware-aften, bagagerumssalg og hjertestarter kursus (Her taler vi med Tonny).
   Dejligt og positivt møde.
   Hvordan gør vi rent økonomisk. fordeling m.v. Fælleskasse/individuel.
   Nyt møde den 4/9 kl. 13.00.

  8. Loppemarked den 11. juni – status
   Eddie, Carsten og Jens Erik L. er gået sammen om at lave en bagagerumssalgs dag.
   De arbejder med at få de forskellige tiltag i forhold til dagen til at fungere. F.eks. plakater, annoncering, pris på stand (parkeringsbås), kr. 100,- og halv pris på børnestand, borde og bænke, Aktivitetshusets folder skal uddeles, åbent hus/rundvisning, diverse grill til pølser og brød, kaffe, øl og vand, m.m.
   Bliver det dårligt vejr, rykker vi ind i huset.
   Et arbejdsskema fremlægges.
   Kan vi have en stand med vores eget træarbejde, strik, porcelænsmaling, glaskunst m.m.?

  9. Socialkompas – status. Se eventuelt hjemmesiden https://ikastbrandesocialkompas.dk/
   18 kommuner er gået sammen om at kortlægge samtlige foreningsaktiviteter og alt skal figurere under denne hjemmeside.
   Vi kontakter samtlige tovholdere for alle aktiviteter og hører om det er ok, at deres telefonnummer må være tilgængeligt her, ligesom på vores egen hjemmeside.

  10. Skal vi lave et årshjul med aktiviteter/opgaver?
   Vi beslutter at oprette en sådan og Jens Erik L. står for at kreere den. Vi skal alle komme med input med hensyn til datoer, aktiviteter, begivenheder og deadlines.
   Slutteligt lægges denne op på hjemmesiden.

  11. Holder vi/skal vi holde et stort fællesmøde med ”Aktivitets-
   formændene”?
   Jeanette fortæller: Hvert år afholdes en dag for alle aktivitetsråds-formænd, hvor man tager på tur og lign. Arrangementet går på skift mellem aktivitetscentrene.
   Hensigten er at anerkende alle, som gør en indsats.
   Før Corona afholdt vi arrangementer for alle frivillige, tovholdere osv.
   Vi afventer fremtidige behov. Og muligheder.

  12. Kan vi installere nye hylder i pengeskabet?
   Eddie undersøger om det er muligt at afstive hylderne.

  13. Regnskab.
   Kassebeholdning: Kr. 96.757,-
   Kopimaskine status: Farveprint: 32.340 stk.    Sort/hvid: 24.168 stk.
   Jeanette undersøger om der kan sættes kode på kopimaskinen.

  14. Eventuelt

   Næste rådsmøde: Mandag, den 12. juni, kl. 14.00.
   Referent:  Helle

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast