November

Referat, November 2023

 1. Aktivitetshusets bestyrelsesmøde 

  Multisalen, mandag d. 13. november 2023, kl. 14.00 

  Referat. 

  Sendt til: Martin, Eddie, Helle, Ellen, Jens Erik B. Birgit, Kjeld, Carsten, Jeanette, Helle, Lis og Jens Erik L. 

   

  Fraværende/afbud: Jeanette, Jens Erik B. Kjeld, Helle og Lis. 

   

   

   

  1. Velkomst/Godkendelse af dagsorden                 Martin 

  Godkendt.  

  Særlig meget kage og drikkevarer i dag, da formanden fyldte år. Tak for det. 

   

  1. Nyt fra kommunen.             Jeanette 

  Intet nyt. 

   

  1. Arrangementer Afviklede:                     Alle 

   

  • 24/10 Tøjsalg ved Verona P. 

  Ok, men salget kunne være bedre 

  • 30/10 kl.09.30-15.00 Årsmøde med aktivitetscentrene.                 Martin 

  En god dag, hvor vi fik genset medlemmerne fra de øvrige aktivitetshuse. 

  Fint indslag omkring demens. God dialog og erfaringsudveksling. 

  • 01/11 kl. 19.00 Danseaften.                           Carsten 

  En rigtig god aften med ca. 30 deltagere. Super stemning og god danselyst. 

  Dørene bliver først åbnet kl. 18.15. Orkesteret har brug for ro til at stemme instrumenter. 

   

  1. Arrangementer kommende

   

  • 13/11 Jysk tøjsalg 

  God dag med godt salg 

   

  • 14/11 kl. 12.30-14.00 Politiet informerer omkring snyd.                 Martin 

  Der er tilmeldt ca. 70 deltagere, meget flot. Eddie og Martin møder kl. 12.00 for at klargøre lyd mm. 

   

  • 15/11 kl. 18.00 Suppeaften 

  Der er allerede tilmeldt 55 deltagere og det er ganske flot. Der er lukket for flere tilmeldinger 

   

  • Julefrokost den 7. december Kl. 12.30 - ?          Ellen/Birgit 

  Der er tilmeldt 114 deltagere. Det er helt vildt. Vi er desværre, af pladshensyn, nødt til at lukke for yderlige tilmeldinger. 

   

   

  • Frivilligtur forår        Eddie/Kjeld/Jens Erik L. 

   

  Vi arrangerer er tur for vores tovholdere på de forskellige aktiviteter. Det bliver den 27. Marts. Nærmere tilgår. Men er man tovholder, kan man med fordel allerede nu reservere datoen. Ægtefæller/samboende kan, mod betaling, også deltage. 

   

  • Medlemstur efterår         Eddie/Kjeld/Jens Erik L. 

  Udvalget arbejder videre med en efterårstur, der tilbydes alle vore medlemmer.  

  Evt. forslag modtages gerne. 

   

  • Hvordan får vi flere med, synliggjort husets aktiviteter? Martin, Jens Erik B. Carsten 

  Udvalget er gået i tænkeboks og kommer med idekatalog til næste møde 

   

  • Reservation af lokaler for 2024                Martin. 

  Der skal reserveres multisal, spillebule og køkken for 2024 

  Suppeaftner 2 i forår og 3 i efteråret. Herudover skal der reserveres til danseaftner, bankospil, kortaftner og generalforsamlingen. Martin er ansvarlig for at få de sidste reservationer i hus. 

   

  • Generalforsamling januar 2024 forberedelse: Martin, Eddie Jens Erik L 

  generalforsamling bliver torsdag den 25. Januar kl. 13.30 i multisalen.  

  Martin spørger en kandidat til dirigentposten.  

  Vi serverer en kop kaffe og franskbrød. 

  Der laves en skriftlig beretning, som udsendes til medlemmerne og hænges på opslagstavle.  

  Forslag til vedtægtsændring omkring skriftlig afstemning.  

  Tilmelding jvnf. Vedtægterne. 

   

   

  • Raporto skosalg den 4. april 2024 

   

  • Loppemarked 2. søndag i juni (9. juni 2024)      Carsten. Eddie, Jens Erik 

   

  1. Regnskab.    Eddie/Carsten 

  Alt godt, Intet at bemærke. 

   

  1. Eventuelt/Bordet rundt                     Alle 

  Kassererne har udfærdiget nogle skemaer, som skal bruges til de forskellige arrangementer. Dette kører ikke helt, men efter årsskiftet skal det virke. 

  Køkkenet har været brugt i weekenden 27/28 oktober og er ikke efterladt i en særlig pæn forfatning. Det er ikke ok. Martin kontakter Jeannette for en evt. Løsning. 

  Der arbejdes videre med flytning af kontoret 

   

   

  Næste rådsmøde: mandag den 4. december kl. 14.00 
  Referent:  Jens Erik L. 

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast