Marts

Referat, Marts 2023

Aktivitetshuset Bestyrelsesmøde

Multisalen, mandag d. 13.03.2023, kl. 14.15

 

Referat:  Til stede på mødet: Martin, Eddie, Carsten, Jens Erik, Kjeld, Lis, Birgit, Ellen, Jens Erik, Jeanette og Helle.


 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  • Godkendt

 2. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 3. Nyt fra kommunen

  Jeanette har fået forskellige henvendelser (klager) vedr. rygning på matriklen. Måske er det muligt at tage lidt hensyn og f.eks. ikke stille sig lige under vinduerne i bygningen, så røgen driver ind.

  Jeanette har fået henvendelser vedr. gavebeløb på holdene: Nogle mener, at beløbet er for højt på visse hold. Her kunne det være en god idé at tale med kontaktpersonen på holdet.

  ikastbrande.socialkompas.dk:
  Er i opstartsfasen, men aktuelt.
  Alle fællesskaber, hjælp og tilbud i kommunen skal med tid ind over denne platform. Og vedligeholdes.
  Et ganske fint overblik over alle aktiviteter og Aktivitetshuset skal også ind under sitet. Jens Erik L. påtager sig opgaven som koordinator af dette.

  Afholdt møde vedr. eventuel flytning i fremtiden: Jens Erik L. beretter om mødet. Det var et godt møde. Rådhuset og Hjertet er i spil som kommende lokaliteter. Bilag er vedlagt som udkast efter og i henhold til mødet.

 4. Arrangementer:
  • 16/03 Suppeaften
  • 17/03 Danseaften
  • 22/03 Jysk Tøjsalg
  • 30/03 Banko

 5. Opfølgning
  • Seniormødet den 21. februar
   Det fungerede rigtigt godt og det var fint med en rundvisning.
   En god dag.

  • Generalforsamlingen 2023
   Det gik virkelig godt. Lige efter bogen.
   Lidt forvirring omkring vedtægter, men her må vi stramme op. Carsten og Jens Erik L. går sammen om at kigge på det.

  • Fordelingen af udgifter og praktisk arbejde
   Fremadrettet tages større udlæg/udgifter op til godkendelse i Bestyrelsen/Aktivitetsrådet.

 6. Bordet rundt

  Kjeld spørger om registrering af antal brugere i Træningssalen skal noteres og hertil svares ja: På indersiden af døren hænger en liste.

  Kan nøglebrikkernes aktivering forlænges til længere interval end 3 uger? Martin undersøger sagen.

  Bordet rundt diskuterer vi alle de forskellige ting og opgaver, vi skal have styr på fremadrettet.

 7. Skal vi fjerne muligheden for betaling/bestilling af medlemskab fra hjemmesiden?

  Vi fjerner denne mulighed indtil næste fornyelse af medlemskort fra december måned.
  I stedet for kan nye medlemmer henvende sig på kontoret og herigennem få medlemskort.

 8. Skal det hedde Aktivitetsrådet, Bestyrelsen eller …?

  Ifølge nyligt afholdte Generalforsamling, hvor det blev besluttet at skifte navn til Bestyrelsen, må vi følge dette. I daglig tale kalder vi os Aktivitetsrådet/Rådet.

 9. Hvordan skal vi fordele diverse opgaver?

  Vi ser på skemaet over opgaver, der længe har hængt på opslagstavlen og fordeler diverse opgaver mellem os.

 10. Skal medlemmer af bestyrelsen have gratis medlemskab
  og/eller andre goder i Aktivitetsrådet

  Dette er afvist.

 11. Regnskab

  Indestående i banken pr. 13.03.2023:
  89.985,01

 12. Eventuelt

  Kan referatet oplæses i forlængelse af Bestyrelsesmødet, til godkendelse. Ja

  Carsten og Eddie samarbejder omkring kasserer-posten, men Eddie er ansvarshavende.


  Næste rådsmøde: Mandag, den 3. april. kl. 14.15
  Referent:  Helle

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast