December

Referat, December 2023

 1. Aktivitetshusets referat 

  Multisalen, mandag d. 4. december 2023, kl. 14.00 

  Sendt til: Martin, Eddie, Helle, Ellen, Jens Erik B. Birgit, Kjeld, Carsten, Jeanette, Helle, Lis og Jens Erik L. 

   

  Fraværende/afbud: Helle, Kjeld. 

   

   

   

  Velkomst/Godkendelse af dagsorden.     Martin 

  Godkendt 

   

  Nyt fra kommunen.                      Jeanette 

  I oktober 2024 er der igen march mod ensomhed. Patrick går fra Herning over Ikast til Brande. Jeanette foreslår at vi anmoder om et stop I aktivitetshuset og inviterer andre foreninger bla. Den blå cafe´ til at deltage. 

   

  Arrangementer/tiltag Afviklede: 

                      

  14/11 kl. 12.30-14.00 Politiet informerer omkring snyd. Rigtig godt arrangement, stadig aktuel. Politiet lavede en god formidling af stoffet. Godt besøgt. 

  15/11 kl. 18.00 Suppeaften.  

  Tegner til at blive et populært tiltag. Stadig flere deltager. Denne gang ca. 55 dletagere  

  30/11 Banko. 

  Fint og populært arrangement. Ca. 50 deltagere. 

   

  Arrangementer kommende: 

   

  Julefrokost den 7. december Kl. 12.30 - ? aftaler på plads? Ellen/Birgit Alle  Rydning og opstilling på motorvej allerede tirsdag. Deltagerne får et stk. Drikke varer udleveret ved ankomst, som er med i prisen. Vi bliver 114 deltagere og havde vi haft plads nok, var vi blevet endnu flere. Jens Erik L. henter maden ved føtex. 

  Carsten foreslog at fortrykke 2 sange og med reklame for orkesteret og huset hjemmeside/facebookside. Carsten laver dette. 

   

   

  Frivilligtur forår. Status.                               Eddie/Kjeld/Jens Erik L. 

  Notat blev omdelt. Datoen er ændret til den 10. april. Forslag til at “udfylde” tiden fra kl. 16.00 til 17.00/17.30 modtages. 

  Generalforsamling 25 januar kl. 13.30 2024 forberedelse:  Martin, Eddie, Jens Erik L 

   

  Oplæg blev gennemgået. Jens Erik L. tager en snak med Rene´ mhp. gennemgang af dagsorden.  

  Formandens beretning bliver udsendt og ophængt på tavle. Vises på storskærm. Ligeledes gør regnskab. Storskærm. Eddie bliver “skærmtrold” 

  Eddie/Carsten tager en snak for genvalg til revisor og revisorsuppl.  

  Forslag til dagsorden blev gennemgået.  

  Gennemgang af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.  

  Alle bedes gennemse og kommentere på forslaget. 

  Vi besluttede at der skal forevises medlemskort ved indgangen. 

  Jeanette undersøger om hende eller Margit ønsker taletid/punkt på dagsorden. 

   

   

   

   

  Raporto skosalg den 3. april 2024 

   

  Loppemarked 2. søndag i juni (9. juni 2024)      Carsten. Eddie, Jens Erik 

   

   

  Medlemstur efterår         Eddie/Kjeld/Jens Erik L. 

   

   

  Hvordan får vi flere med, synliggjort husets aktiviteter? Martin, Jens Erik B. Carsten 

  Udsat til næste møde. 

   

   

  Regnskab. Herunder status på salg af medlemskort. Eddie/Carsten 

     

  Det går strygende med gensalg af medlemskort. Dejligt, at så mange benytter sig af tilbuddet. Over 20 nye medlemmer. Velkommen til jer. Vi prøver igen med en dag med salg af medlemskort den 13. Dec. Kl. 12.00 til 14.00  

  Eddie og Jens Erik L. varetager.     

   

  Eventuelt/Bordet rundt                     Alle 

  Bestyrelsen bestemte, at formanden skal have dækket kørsel. 

   

   

   

   

  Næste bestyrelsesmøde: mandag den 8. januar kl. 14.00 
  Referent:  Jens Erik L. 

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast