Oktober

Referat, Oktober 2023

 1. Aktivitetshusets bestyrelsesmøde 

  Multisalen, mandag, d. 9. oktober 2023, kl. 14.00-16.00 

  Referat 

  Sendt til: Martin, Eddie, Helle, Ellen, Jens Erik B. Birgit, Kjeld, Lis, Carsten, Jeanette og Jens Erik L. 

  Fraværende/afbud: Helle, Lis 
   

  1. Godkendelse af dagsorden. Alle 
   Godkendt 

   

  1. Nyt fra kommunen. Jeanette 

  Invitation til årsmøde med aktivitetscentrene. 

  Jeanette orienterede kort om årsmødet, som i år afholdes på kærmindeparken. Invitation tidligere udsendt.  

  Vi tilmelder Martin, Ellen, Birgit og Jens Erik L. 

   

  1. Forslag om at flytte kontoret til ”butikken” Eddie 

  Eddie, Carsten og Jens Erik L. arbejder videre med planerne. 

   

  1. Rengøring i motionsrum Martin 

  Det har givet en del støj, at brugerne af motionsrummet selv skal sørge for rengøring. Det er svært (umuligt) af lave en rimelig plan for alle. Derfor har bestyrelsen vedtaget at ansætte en´ til at gøre rent. Samtidig hæves beløbet for at benytte motionsrummet til kr. 150,00 om året. Prisstigningen gælder fra 2024. Det bemærkes, at det er stadig meget billigt at benytte motionsrummet. 

   

   

   

   

  1. Hvordan får vi flere medlemmer/ Jens Erik L 

  synliggjort husets aktiviteter?  

  Vi har nogle fantastiske rammer og syntes selv at vi har mange gode aktiviteter at tilbyde. Der kunne være mange flere, der kunne have glæde af at deltage i fællesskabet. Vi hører ofte, at folk ikke har hørt om vore tilbud.  

  Hvordan får vi udbredt kendskabet?  

  Den bedste reklame, er fra mund til mund. Vi opfordrer vore medlemmer til at hjælpe med at sprede budskabet om vore tilbud og fællesskaber.  

  Hvem er vores målgruppe? Kunne vi husstandsomdele vore foldere? Som indstik i ugeavisen? Få vore foldere ud på plejehjem, biblioteker og lignende steder. Få en journalist ud?  

  Jeanette afsøger muligheder for en kommunal indsats for alle aktivitetscentrene i kommunen. 

  Martin, Jens Erik Buur og Carsten arbejder videre med sagen.  

   

  1. Evaluering af arrangementer siden sidste bestyrelsesmøde: 

  13/9 Tupperware. aflyst 

  19/9 Hjertestarter kursus.  

  21/9 suppe aften.  

  Fin aften med små 40 deltagere. 

  4/10 Hjertestarter kursus.  

  Der har været en god tilslutning til kurserne og en fin stemning. Em stor tak til Tonny for at afvikle kurserne. Opfordring fra deltagerne, at vi afholder kurserne igen. 

  4/10 Danseaften.  

  Super aften med ca. 30 deltagere. Der arbejdes på igen at afvikle danseaftnerne den sidste fredag i måneden. Mere herom senere. 

  5/10 Banko.  

  En velbesøgt aktivitet. 

   

  Planlagte arrangementer 

  24/10 Tøjsalg ved Verona P 

  30/10 kl.09.30-15.00 årsmøde med aktivitetscentrene  

  se pk. 2 

  14/11 kl. 12.30-14.00 Politiet informerer omkring snyd 

  Allerede stor interesse omkring dette. 

   

  07/12 kl. 13.00-   ? Julefrokost tovholdere: Ellen og Birgit 

   

  Julefrokosten har tidligere været et stort tilløbsstykke og vi forventer dette gentager sig igen i år. Vi kan måske komme ind i en positiv udfordring mht. at deltagerantallet bliver for stor i forhold til brandmyndighedernes godkendelse. Det er en positiv udfordring og hvis den opstår, løser vi det. 

  Ellen og Birgit styrer slaget og fordeler opgaverne imellem os. 

  Eddie og Carsten laver opslag.  

  Jens Erik L. forhåndsbestiller maden. 

  Martin har orienteret 1. sal, at der bliver støj på motorvejen. 

  Vi får ”levende” musik. Stille hyggemusik under spisning og senere 5 mands orkester spiller op og det bliver muligt at tage sig en svingom.  

  Prisen kan vi holde nede på 175,00 kr.pr. person. Dette er inkl. en lækker julemenu, musik og en´ genstand.  

  Absolut sidste frist for tilmelding bliver den 30. november på de ophængte sedler. 

  Med forbehold for max deltagerantal. 

  Det bliver så godt!! 

   

  Generelt for alle aktiviteter: 

  De ansvarlige/tovholderne sørger selv for opstilling, afvikling, oprydning og opvask. 

   

   

  1. Opfølgning fra sidste møde. 

  Forslag om at lave 2 ture i 2024 til en/flere seværdigheder i DK. 

  Turen i foråret er møntet på tovholdere og bestyrelse. 

  Efteråret arbejdes der på en tur, der tilbydes alle vore medlemmer. 

   

  Eddie, Kjeld og Jens Erik L. arbejder videre med nogle muligheder. 

   

  1. Bordet rundt. Se under punkt 10 Alle 

   

  1. Regnskab. Eddie/Carsten 

  Hvordan styrer vi de forskellige konti´ og  

  hvad kan vi gøre for at nedbringe udgifterne til bla. MobilePay?  

  Vi skal betale gebyr, hver gang vi modtager penge via mobilpay og det har ingen af os glæde af. Derfor opfordrer vi alle til at betale kontant 

  alle de steder, der er mulighed for det. 

  Prisen for at deltage i danseaftner hæves i 2024 til kr. 100,00  

  Medlemslisten har Carsten opdateret og opfordrer til, at vi er lidt mere omhyggelig med at skrive, så det kan læses. 

  Når du ligger en seddel på kontoret, så skriv dit navn, så du kan kontaktes for eventuelle opklarende spørgsmål 

   

  1. Eventuelt 

  Bridgeklubben ”birdie” har opstart den 24 november 18.00-22.00 

   
   
   
  Næste bestyrelsesmøde: mandag den 6 november kl. 14.00 
  Referent:  Jens Erik L. 

Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast