Generalforsamling

Referat Generalforsamling 2023

Referat af ordinær generalforsamling i Aktivitetshuset Ikast

Torsdag den 23. februar 2023 i Multisalen kl. 13.30

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Rådet har spurgt Erling.
  Erling valgt til dirigent.

 2. Valg af stemmetællere, 3 stk.
  Anna, Eva og Jens Erik.

 3. Formandens beretning.
  Kathy beretter om året, der er gået (ris og ros) og takker alle for samarbejdet, nu hvor hun er afgående Formand i betyrelsen.

 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskabet.
  Eddie fremlægger regnskabet for 2022, og beretter at vi er gået ud af 2022 med:
  Indtægter i alt: Kr. 169.790,64
  Udgifter i alt: Kr. 215.585,31
  Hvilket giver et direkte underskud på kr. 45.794,67, men grundet eksisterende lagerbeholdninger og forskydninger af betalinger/indtægter, (eksempelvis medlemskort), giver resultatet passiver for i alt kr. 98.190,79

  Kathy påpeger vigtigheden af at skrive ”for hvad” indbetaling på mobilepay dækker.

  Eddie understreger at kaffekassen dækker for både kaffe, te, sukker og fløde.

 5. Indlæg v. Martin Lauridsen
  Nu hvor den gamle bestyrelse træder af, skal vi prøve at stille en ny bestyrelse for at vise stor opbakning omkring Aktivitetshuset og derigennem sikre vores fortsatte gang på stedet.

 6. Valg af 3 medlemmer til Rådet
  På valg er:
  Per Enggaard – modtager ikke genvalg
  Birgit Jelle – modtager genvalg
  Martin Lauridsen – modtager genvalg
  Kathy Yeoman – holder
  Ellen Svarre – holder

  Kathy præsenterer forslag til tre nye rådsmedlemmer, nemlig:
  Keld Nørager, Carsten Bagger Nielsen og Helle Storgaard.
  De forslåede navne skrives op på tavlen sammen med Martin Lauritsen, Eddie Sørensen og Birgit Jelle, der alle modtager genvalg.

  De nævnte er alle valgt!

 7. Valg af 1 – 3 suppleanter
  Her vælges:


  Jens Erik Lorentsen (1. suppleant)
  Ellen Svarre (2. suppleant)
  Jens Erik Olesen (3. suppleant)

 8. Valg af revisor
  Poul Jensen – modtager genvalg
  Valg af ny revisorsuppleant

  Poul Jensen genvælges som revisor.
  Claus Carstensen vælges som ny revisorsuppleant.

  Martin Lauritsen uddeler en buket til Kathy Yeoman og Per Enggaard som tak for deres fantastiske arbejde i Rådet.

 9. Indlæg v. Margit Andersen
  Margit vil på kommunes vegne kort præcisere, at der ikke umiddelbart er flytteplaner for Aktivitetshuset. Det varer nemlig længe inden sådanne kan komme på tale.
  Vi skal ikke læne os op af ”avis-rygter”.
  Der er stor politisk opbakning til Aktivitetshuset.

 10. Forslag

  Vedtægtsændring:
  1) Kathy foreslår et nyt navn til Rådet.
  2) Kathy foreslår en beskeden anerkendelse af Rådet i form af gratis medlemskab.
  Karin vil gerne drøfte, hvor Aktivitetshuset skal flytte hen. Kathy og Margit er support på indlægget.

  1). Kathy foreslår at Rådet skifter navn til Bestyrelsen og dette vedtages.
  Vedr. 2). Kathy´s forslag om eksempelvis gratis medlemskab til Rådsmedlemmer (Bestyrelsesmedlemmer) debatteres. Den nye bestyrelse kan tage beslutning herom.

  Karin Vinter Damborg uddeler og fremlægger oplæg vedr. eventuel flytning af Aktivitetshuset.
  Forslaget kan genoptages, hvis/når en sådan flytning bliver aktuel.

  Kathy gør opmærksom på, at kommunen faktisk udformede busplan efter stedets placering.
  Margit: Kommunen er opmærksomme på placering.

 11. Eventuelt
  Intet herunder.


Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast