Juni

Referat, Juni 2023

 1. Aktivitetshusets bestyrelsesmøde

  Multisalen, mandag, d. 12.06.2023, kl. 14.00

  Referat

   

  Til stede: Martin, Eddie, Carsten, Helle, Kjeld, Lis, Birgit, Ellen, Jeanette og Jens Erik L.

  Fraværende: Jens Erik Buur.

   

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
   Godkendt med den bemærkning, at Jens Erik B laver hylder til pengeskab.

  2. Godkendelse af dagsorden.
   Godkendt.

  3. Nyt fra kommunen.
   4-11 oktober (onsdag til onsdag) afholdes fællesskabsuge. Programmet bliver lagt på kommunens hjemmeside og annonceres i aviserne. Ugen afsluttes med gang mod ensomhed. Ruten kommer dog ikke igennem Ikast.
   Vi får mulighed for at deltage, med at holde åbent hus med vores tilbud. Carsten undersøger muligheden for, at stille med orkester til en ekstra danseaften fredag den 6 oktober. Vi talte om at holde åbent hus de to onsdage. Så mange af vores aktiviteter som muligt.
   Punktet tages med på næste bestyrelsesmøde.

  4. Arrangementer:
   Køkkenet er lukket fra den 19. juni til den 20. august. Evt. brugere i denne periode opfordres til selv at medbringe eks. kopper osv.

  5. Opfølgning.
   Evaluering af Bagagerumssalg/loppemarked:
   Det gik fantastisk godt. Der vil selvfølgelig altid være nogle småting. Bl.a. vil det være en fordel at pølsesalg og kaffe/brødsalg står sammen. Vi korter dagen af med en time (10.00 -15.00) mere reklame i form af A3 rundt i byen. Ellers ros – vi klappede hinanden på skuldrene og overvejer at gentage succesén igen medio september. Carsten undersøger orkestrets kalender mht. den 10. eller 17. september.

  6. Hvilke ting skal vi have med i overvejelserne vedr. en kommende flytning af Aktivitetshuset?
   Sidste gang bragte Carsten biblioteket i spil overfor Jeanette og Margit. Vi talte løst om de forskellige muligheder. Visionen (flytning) kommer på byrådsmødet den 19. august, hvor der besluttes om man vil gå videre med visionen.
   Punktet kommer med som et fast punkt på dagsorden under ”Nyt fra kommunen”.

  7. Kan træningsrummet bevilges en ny crosstrainer?
   Bestyrelsen bevilligede Kjeld en ny crosstrainer. Bør være opmærksom på, at der kan fås reservedele. Kjeld har forhandlet en pris ned til pris 8000 kr.

  8. Skal vi lukke ”Bixen”?
   Der har været nogle triste hændelser, hvor sælgerne ikke har fået penge for deres varer. De ting man sætter til salg er stadig på egen risiko. Der er åbent fremadrettet i det tidsrum, hvor køkkenet er bemandet. Uden for dette tidsrum er der låst. Ærgerligt at det er nødvendigt.

  9. Bordet rundt.
   Lis ber´ om, at vi alle lige hjælpes ad med at rydde op efter bestyrelsesmødet.
   Vi (Kjeld) modtager nye medlemmer til introduktion i motionsrummet
   mandage kl. 09.00 – 10.00
   onsdage kl. 09.00 – 10.00
   fredage kl. 10.00 – 11.00
   Førstkommende onsdag den 14. juni kommer der et dKOL hold med instruktør på besøg.
   Martin og Kjeld tager på Frisenborg torsdag den 15. juni kl. 10.15, for at fortælle om vores tilbud.

   

  10. Regnskab.
  Kassebeholdningen er sund. Regnskab for det afviklede kræmmermarked foreligger på næste bestyrelsesmøde.

  11. Eventuelt.
  Kan §18 evt. dække vores udgifter til veterinærkurset? Jeanette undersøger.
  Slukningsudstyr. Hvad og hvor er det anbragt? Døren til kælderen (til højre lige inden for døren, hænger der et skilt med brandslukningsudstyr. Der er dog intet. Jeanette undersøger.


  Næste rådsmøde: Mandag, den 14. august, kl. 14.00
  Referent:  Jens Erik


  Aktivitetshuset Ikast - Kongefløjen, Kongevejen 62 - Ikast